Informacje ogólne

CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE jest periodykiem naukowym wydawanym przez STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGIA I ARCHITEKTURA we współpracy merytorycznej z Uniwersytem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W roku ukazują się dwa numery pisma.