Array
(
  [id] => 50
  [date] => 2016-08-02
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.1.109
  [title] => Analiza psychologiczna syndromu NIMBY
  [title_en] => PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF NIMBY SYNDROME
  [authors] => Antoni Wontorczyk
  [abstract] => 

Koncepcja NIMBY (Not In My Back Yard) jest powszechnie używana do wyjaśnienia sprzeciwu opinii publicznej do nowych rozwiązań środowiskowych, takich jak: elektrownie wiatrowe, słupy wysokiego napięcia, wielkich zapór, średnie i duże więzienia, elektrownie jądrowe, kasyna i ośrodki gier hazardowych. Pomimo powszechnego użycia pojęcie to zostało poddane obszernej krytyce przez socjologów z punktu widzenia jego użyteczności w badaniach i praktyce. W artykule tym wyjaśniono syndrom NIMBY odnoszący się do czynników psychologicznych. Omówione zostały cztery hipotezy dotyczące tego zjawiska: teorię przestrzenną NIMBY, teorię NIMBY jako zjawisko egoistyczne, syndrom NIMBY jako efekt dynamiki postaw i wreszcie zespół NIMBY jako poczucie tożsamości terytorialnej.

[abstract_en] =>

The ‘NIMBY’ (Not In My Back Yard) concept is commonly using to explain public opposition to new developments near houses and communities, such as: wind farms, electricity pylons, large dams, medium and maximum security prisons, commercial nuclear power plants, and gambling casinos. Despite its common use, the concept has been extensively critiqued by social scientists as a useful concept for research and practice. In this article we attempt to explain the NIMBY syndrome referring to psychological factors. Four hypotheses of this phenomenon were included: the spatial theory, understanding of the NIMBY phenomenon as selfish, NIMBY syndrome recognized from a perspective of the dynamics of attitudes, and finaly NIMBY syndrome as the sense of territorial identity. The NIMBY syndrome theory has also been analyzed from the point of view of impacts in social factors.

[keywords] => NIMBY, konflikty środowiskowe, postawy [keywords_en] => NIMBY, Environmental conflict, Attitudes [file_path] => /files/articles/2016-22-analiza-psychologiczna-syndromu-nimby.pdf [okladka] => psychologia_srodowiska_I_ekologiczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1 [strony] => 109-119 )
analiza-psychologiczna-syndromu-nimby

Analiza psychologiczna syndromu NIMBY

okladka
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF NIMBY SYNDROME

Antoni Wontorczyk

DOI:10.14691/CPPJ.22.1.109

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1
Strony: 109-119

Koncepcja NIMBY (Not In My Back Yard) jest powszechnie używana do wyjaśnienia sprzeciwu opinii publicznej do nowych rozwiązań środowiskowych, takich jak: elektrownie wiatrowe, słupy wysokiego napięcia, wielkich zapór, średnie i duże więzienia, elektrownie jądrowe, kasyna i ośrodki gier hazardowych. Pomimo powszechnego użycia pojęcie to zostało poddane obszernej krytyce przez socjologów z punktu widzenia jego użyteczności w badaniach i praktyce. W artykule tym wyjaśniono syndrom NIMBY odnoszący się do czynników psychologicznych. Omówione zostały cztery hipotezy dotyczące tego zjawiska: teorię przestrzenną NIMBY, teorię NIMBY jako zjawisko egoistyczne, syndrom NIMBY jako efekt dynamiki postaw i wreszcie zespół NIMBY jako poczucie tożsamości terytorialnej.

NIMBY, konflikty środowiskowe, postawy