PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKOWA I EKOLOGICZNA

Tytuł : Egoistyczni czy oszukani. Syndrom NIMBY na przykładzie inwestycji drogowych
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Profil dyspozycji poznawczych, psychometrycznych i osobowościowych kierowców zawodowych – sprawców wypadków drogowych
Autor : Adam Biela, Maria Biela-Warenica

Tytuł : Wpływ ekstremalnie niskich temperatur na psychikę człowieka – wybrane problemy
Autor : Wanda Osikowska, Aneta Cichosz, Jan Przetacznik

Tytuł : Analiza psychologiczna syndromu NIMBY
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Autokreacja przestrzeni mieszkalnej a odtwarzanie wzorów płci i poczucia tożsamości
Autor : Lissa Horelli

Tytuł : Reaktancja w motywacji zadaniowej gimnazjalistów
Autor : Zofia Dołęga

Tytuł : Konstrukcja I walidacja Skali Gotowości do Kariery (SGK)
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Miasto w kryzysie. Przypadek Bytomia
Autor : Katarzyna Popiołek, Maciej Januszek

Tytuł : Postrzeganie przez nauczycieli problemu przemocy rówieśniczej i jej przeciwdziałania w środowisku szkolnym
Autor : Małgorzata Wójcik, Anna Hełka, Beata Kozak, Aneta Wośko, Marta Błońska

Tytuł : Znaczenie pojęcia mapy i metody jego operacjonalizacji w psychologii
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Osobowość marki miasta a ocena jakości życia w nim
Autor : Bohdan Rożnowski, Paweł Kot

Tytuł : Podmiotowe i środowiskowe czynniki utrudniające efektywną regulację stymulacji
Autor : Andrzej Eliasz

Tytuł : Rozwój dziecięcych teorii umysłu jako proces explicytacji i systematyzacji
Autor : Adam Putko

Tytuł : Paradoks psychologii środowiskowej
Autor : Daniel Stokols

Tytuł : Prawo do prywatności. Spojrzenie psychologiczne
Autor : Zbigniew Zaleski