PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKOWA I EKOLOGICZNA

Tytuł : Reaktancja w motywacji zadaniowej gimnazjalistów
Autor : Zofia Dołęga

Tytuł : Egoistyczni czy oszukani. Syndrom NIMBY na przykładzie inwestycji drogowych
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Postrzeganie przez nauczycieli problemu przemocy rówieśniczej i jej przeciwdziałania w środowisku szkolnym
Autor : Małgorzata Wójcik, Anna Hełka, Beata Kozak, Aneta Wośko, Marta Błońska

Tytuł : Osobowość marki miasta a ocena jakości życia w nim
Autor : Bohdan Rożnowski, Paweł Kot

Tytuł : Miasto w kryzysie. Przypadek Bytomia
Autor : Katarzyna Popiołek, Maciej Januszek

Tytuł : Profil dyspozycji poznawczych, psychometrycznych i osobowościowych kierowców zawodowych – sprawców wypadków drogowych
Autor : Adam Biela, Maria Biela-Warenica

Tytuł : Analiza psychologiczna syndromu NIMBY
Autor : Antoni Wontorczyk

Tytuł : Konstrukcja I walidacja Skali Gotowości do Kariery (SGK)
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Wpływ ekstremalnie niskich temperatur na psychikę człowieka – wybrane problemy
Autor : Wanda Osikowska, Aneta Cichosz, Jan Przetacznik