CEL I ZAKRES CZASOPISMA PSYCHOLOGICZNEGO - PSYCHOLOGICAL JOURNAL (CPPJ)

Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal (CPPJ) publikuje oryginalne artykuły naukowe wybitych psychologów, których wpływ na rozwój psychologii jako dziedziny naukowej i praktycznej ma istotne znaczenie. Pismo drukuje analizy naukowe ze wszystkich dyscyplin psychologicznych, prezentujących różne punkty widzenia i perspektywy badawcze. Stanowi ono arenę prezentacji i integracji dorobku polskich naukowców psychologów wywodzących się z różnych środowisk. Koncentruje się na analizach teoretycznych i empirycznych aktualnych problemów funkcjonowania człowieka.

Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal (CPPJ) drukuje również przegląd oraz recenzje książek z zakresu polskiej psychologii. Pismo adresowane jest do środowisk akademickich, psychologów oraz przedstawicieli praktyki psychologicznej zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami i trendami rozwojowymi w naukach psychologicznych.