Publikowanie materiałów

Redakcja zaprasza do nadsyłania kompletnych artykułów lub komunikatów badawczych dopasowanych do naukowego profilu pisma oraz wymagań edytorskich. Materiały przysyłane z propozycją druku w CZASOPIŚMIE PSYCHOLOGICZNYM nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani też być jednocześnie proponowane do publikacji innemu wydawcy. Wszystkie propozycje druku będą rozpatrywane indywidualnie. Przygotowanie materiałów musi być zgodne ze Wskazówkami dla Autorów.

<