PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, OGÓLNA I METODOLOGIA

Tytuł : Redukcjonizm, kognitywistyka, transhumanizm
Autor : Jerzy Bobryk

Tytuł : Aktywność człowieka. Ewolucja poglądów Tadeusza Tomaszewskiego na przedmiot psychologii
Autor : Zofia Ratajczak

Tytuł : Doświadczenia sensualne w perspektywie społecznej: rytuały, performanse społeczne w wybranych koncepcjach teoretycznych
Autor : Dariusz Grzonka

Tytuł : Mechanika moralności. Dylematy moralne i intuicyjne rozumienie dobra i zła
Autor : Michał Białek

Tytuł : Pojęcie ZAMIARU z perspektywy badań nad rozwojem poznawczym
Autor : Barbara Bokus,Mikołaj Hernik

Tytuł : Pojęcie czynności odnalezione: w przebraniu, między wierszami, w domyśle, na marginesie ...
Autor : Maria Materska

Tytuł : Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód,czy krok wstecz?
Autor : Wiesław Łukaszewski

Tytuł : O dwóch rodzajach mechanizmów motywacyjnych. Koncepcja psychologii według Tadeusza Tomaszewskiego
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Współczesna kultura masowa jako źródło zagrożeń społecznych i degradacji jednostek w świetle teorii Theodora W. Adorno
Autor : Iwona Butmanowicz-Dębicka

Tytuł : Kontrola zautomatyzowania i wprawa. Przypadek efektu Stroopa
Autor : Joseph Tzeglow, Avishai Henik

Tytuł : O dylematach „metodologia – etyka” we współczesnej psychologii
Autor : Zbigniew Spende

Tytuł : Początek psychometrii: Koncepcja przedstawiona w traktacie łacińskim Christiana Wolff’a Psychologia empirica z 1732 roku
Autor : Adam Biela, Bogdan Pietrulewicz

Tytuł : Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalistyczno-humanistycznej metodologii nauk o człowieku
Autor : Georgij Bałł, Jolanta Wilsz

Tytuł : Sytuacja psychologiczna jako wyraz aktywności własnej człowieka
Autor : Marek Majczyna

Tytuł : Teoria Profesora Tadeusza Tomaszewskiego po latach - Wprowadzenie
Autor : Ida Kurcz