Rada naukowa

Prof. dr Jan Deręgowski, University of Aberdeen, Aberdeen U.K.
Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, SWPS Uniwersytet Społecznohumanistyczny, Warszawa
Prof. dr hab. Janusz Ł. Grzelak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Maria Jarymowicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Prof. dr hab. Józef Kozielecki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, SWPS Uniwersytet Społecznohumanistyczny, Sopot
Prof. dr hab. Tadeusz Marek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Edward Nęcka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Zofia Ratajczak, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice
Prof. dr hab. Janusz Reykowski, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Stachowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Jan Strelau, SWPS Uniwersytet Społecznohumanistyczny, Warszawa
Prof. dr hab. Mojmir Swoboda, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Prof. dr hab. Roman Ossowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, SWPS Uniwersytet Społecznohumanistyczny, Sopot