PSYCHOLOGIA SĄDOWA, PRAWA I PENITENCJARNA

Tytuł : Jak psychologowie oceniają wiarygodność zeznań świadków?
Autor : Mirosław Draheim

Tytuł : Dalsza walidacja Skali Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW15)
Autor : Bartosz Kwiatkowski

Tytuł : Mechanizmy agresji zabójców
Autor : Anna Wolska