PSYCHOLOGIA SĄDOWA, PRAWA I PENITENCJARNA

Tytuł : Dalsza walidacja Skali Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW15)
Autor : Bartosz Kwiatkowski