PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

Tytuł : Rola kontekstu społecznego w atypowym rozwoju dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera
Autor : Zofia Dołęga, Tomasz Irzyniec

Tytuł : Dojrzałość osobowa dorosłych jako czynnik chroniący rodzinę
Autor : Barbara Harwas-Napierała

Tytuł : STUDENT WOBEC OCZEKIWAŃ DOROSŁOŚCI
Autor : Błażej Smykowski, Paweł Kleka

Tytuł : Intencjonalne konstruowanie przyszłości i wyprzedzające realizowanie celów: walidacja Skali Proaktywności Ogólnej
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Postrzeganie cyberprzemocy przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Autor : Maria Mondry, Małgorzata Wójcik

Tytuł : DYNAMIKA JAKOŚCI ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO JAKO PREDYKTOR SYTUACJI ROZWODOWEJ
Autor : Mieczyslaw Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Karol Karasiewicz

Tytuł : JAKOŚĆ I STABILNOŚĆ MAŁŻEŃSTW DWÓCH KARIER
Autor : Iwona Janicka

Tytuł : Dorastanie we współczesności. Postawy, wartościi doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji
Autor : Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz

Tytuł : Image of God and the father among adolescent boys
Autor : Wioletta Radziwiłłowicz, Michał Tracz

Tytuł : Bezdecyzyjność kariery jako psychospołeczny wzór tranzycji do dorosłości: Konstrukcja i charakterystyka psychometryczna Skali Decyzyjności Kariery
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Teenage girls perception of underweight vs obesity in terms of a disease
Autor : Beata Ziółkowska

Tytuł : Rola reguł fonotaktycznych w powstawaniu przejęzyczeń
Autor : Szymon Bręński

Tytuł : WEWNĄTRZKULTUROWE UWARUNKOWANIA MIĘDZYPOKOLENIOWEJ TRANSMISJI PRZYWIĄZANIA W ADOLESCENCJI
Autor : Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Romuald Derbis

Tytuł : Przywiązanie do rodziców i rówieśników jako predyktor samooceny w okresie adolescencji
Autor : Hanna Liberska, Karolina Głogowska, Monika Deja

Tytuł : Rola informacji genetycznej w rozwoju człowieka
Autor : Tomasz Niemirowski

Tytuł : WEWNĄTRZKULTUROWE UWARUNKOWANIA MIĘDZYPOKOLENIOWEJ TRANSMISJI PRZYWIĄZANIA W ADOLESCENCJI
Autor : Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Romuald Derbis

Tytuł : STUDENT WOBEC OCZEKIWAŃ DOROSŁOŚCI
Autor : Błażej Smykowski, Paweł Kleka

Tytuł : POSTRZEGANIE POSTAW RODZICIELSKICH PRZEZ UCZNIÓW Z WYSOKIMI OSIĄGNIĘCIAMI SZKOLNYMI
Autor : Andrzej Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

Tytuł : PRZYWIĄZANIE DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM ALKOHOLOWYCH USZKODZEŃ PŁODU (FASD). BADANIE ZA POMOCĄ ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK
Autor : Magdalena A. Pietrzak, Lucyna Bakiera, Iwona Palicka

Tytuł : Styl przywiązywania a zachowania wiążące
Autor : Alicja Kuczyńska

Tytuł : Płeć a przyjmowanie perspektywy partnera małżeńskiego w dokonywaniu decyzji życiowo doniosłej
Autor : Marzena Ożarowska, Wojciech Ożarowski

Tytuł : Właściwości samowiedzy na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości
Autor : Anna Brzezińska, Piotr Krzywick

Tytuł : Osobowość a postawy wobec osób niepełnosprawnych
Autor : Andrzej Sękowski

Tytuł : Wpływ kontaktu z INNYM rówieśnikiem na przekształcenia podstaw organizacji zachowania dziecka w wieku przedszkolnym
Autor : Błażej Smykowski

Tytuł : Nauczanie polskiego języka migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny?
Autor : Piotr Tomaszewski, Tadeusz Gałkowski, Paweł Rosik

Tytuł : Zależność relacji między pozytywnymi i negatywnymi emocjami od poziomu rozwoju podmiotowego jednostki
Autor : Aleksander A. Gorbatkow

Tytuł : Płeć psychologiczna jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania u młodzieży w drugiej fazie adolescencji
Autor : Anna Brzezińska, Jolanta Dąbrowska, Małgorzata Pełkowska, Joanna Staszczak