PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

Tytuł : Rola kontekstu społecznego w atypowym rozwoju dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera
Autor : Zofia Dołęga, Tomasz Irzyniec

Tytuł : Dojrzałość osobowa dorosłych jako czynnik chroniący rodzinę
Autor : Barbara Harwas-Napierała

Tytuł : STUDENT WOBEC OCZEKIWAŃ DOROSŁOŚCI
Autor : Błażej Smykowski, Paweł Kleka

Tytuł : Intencjonalne konstruowanie przyszłości i wyprzedzające realizowanie celów: walidacja Skali Proaktywności Ogólnej
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Postrzeganie cyberprzemocy przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Autor : Maria Mondry, Małgorzata Wójcik

Tytuł : DYNAMIKA JAKOŚCI ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO JAKO PREDYKTOR SYTUACJI ROZWODOWEJ
Autor : Mieczyslaw Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Karol Karasiewicz

Tytuł : JAKOŚĆ I STABILNOŚĆ MAŁŻEŃSTW DWÓCH KARIER
Autor : Iwona Janicka

Tytuł : Dorastanie we współczesności. Postawy, wartościi doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji
Autor : Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz

Tytuł : Image of God and the father among adolescent boys
Autor : Wioletta Radziwiłłowicz, Michał Tracz

Tytuł : Bezdecyzyjność kariery jako psychospołeczny wzór tranzycji do dorosłości: Konstrukcja i charakterystyka psychometryczna Skali Decyzyjności Kariery
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Teenage girls perception of underweight vs obesity in terms of a disease
Autor : Beata Ziółkowska

Tytuł : Rola reguł fonotaktycznych w powstawaniu przejęzyczeń
Autor : Szymon Bręński

Tytuł : WEWNĄTRZKULTUROWE UWARUNKOWANIA MIĘDZYPOKOLENIOWEJ TRANSMISJI PRZYWIĄZANIA W ADOLESCENCJI
Autor : Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Romuald Derbis

Tytuł : Przywiązanie do rodziców i rówieśników jako predyktor samooceny w okresie adolescencji
Autor : Hanna Liberska, Karolina Głogowska, Monika Deja

Tytuł : Rola informacji genetycznej w rozwoju człowieka
Autor : Tomasz Niemirowski

Tytuł : WEWNĄTRZKULTUROWE UWARUNKOWANIA MIĘDZYPOKOLENIOWEJ TRANSMISJI PRZYWIĄZANIA W ADOLESCENCJI
Autor : Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Romuald Derbis

Tytuł : STUDENT WOBEC OCZEKIWAŃ DOROSŁOŚCI
Autor : Błażej Smykowski, Paweł Kleka

Tytuł : POSTRZEGANIE POSTAW RODZICIELSKICH PRZEZ UCZNIÓW Z WYSOKIMI OSIĄGNIĘCIAMI SZKOLNYMI
Autor : Andrzej Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

Tytuł : PRZYWIĄZANIE DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM ALKOHOLOWYCH USZKODZEŃ PŁODU (FASD). BADANIE ZA POMOCĄ ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK
Autor : Magdalena A. Pietrzak, Lucyna Bakiera, Iwona Palicka

Tytuł : Osobowość a postawy wobec osób niepełnosprawnych
Autor : Andrzej Sękowski