PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

Tytuł : Psychopatologiczne oblicza żałoby
Autor : Irena Krupka-Matuszczyk, Maciej Matuszczyk

Tytuł : Motywacja osób stosujących przemoc w rodzinie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym
Autor : Celina Uherek-Biernat, Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Tytuł : Wstyd doświadczany z powodu własnej choroby a satysfakcja życiowa
Autor : Teresa Rzepa, Ryszard Żaba, Oliwia Jakubowicz

Tytuł : Relacja praca–rodzina, wypalenie zawodowe i zdrowie u pracujących na zmiany strażników miejskich
Autor : Irena Iskra-Golec, Wanda Osikowska, Patrycja Siemiginowska, Jan Przetacznik

Tytuł : Organizacja funkcjonalna procesów poznawczych w otępieniu, depresji i starzeniu się
Autor : Wioletta Radziwiłłowicz

Tytuł : Konsekwencje utraty sensu życia
Autor : Anna Warchala, Irena Krupka-Matuszczyk

Tytuł : Psychologiczna analiza przeżyć osób po stracie zwierzęcia towarzyszącego
Autor : Urszula Bielecka, Beata Mirucka

Tytuł : Spostrzegane wsparcie społeczne – miejsce i rola w przystosowaniu do choroby nowotworowej
Autor : Joanna Król, Teresa Rzepa, Agata Milik, Maria Ligocka, Anna Kołodziejska

Tytuł : Diamonolog narracyjny, czyli Hermansów teoria psychoterapii
Autor : Piotr Szałek

Tytuł : Autyzm w koncepcji Eugeniusza Minkowskiego
Autor : Piotr Szałek

Tytuł : Samoocena młodych dorosłych w kryzysie pierwszorazowej hospitalizacji psychiatrycznej
Autor : Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Tytuł : CZŁOWIEK W SYTUACJI PRZEWLEKŁEJ CHOROBY
Autor : Helena Sęk, Michał Ziarko

Tytuł : Objawy depresyjne a więź emocjonalna z chorym u opiekunów pacjentów z otępieniem alzheimerowskim
Autor : Ewa Wojtyna, Marta Banout, Katarzyna Popiołek

Tytuł : Samoocena młodych dorosłych w kryzysie pierwszorazowej hospitalizacji psychiatrycznej
Autor : Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Tytuł : Próba adaptacji programu terapeutycznego dla dzieci doświadczających traumatycznej lub powikłanej żałoby
Autor : Zofia Dołęga, Aneta Borucka-Iwańska

Tytuł : Autodestruktywność pośrednia a styl przywiązania
Autor : Agnieszka Schwark, Lidia Cierpiałkowska

Tytuł : Intensywne relacje interpersonalne w rzeczywistości kryzysu
Autor : Tomasz Prusiński

Tytuł : POCZUCIE GRANIC CIAŁA – PODMIOTOWE UWARUNKOWANIA I NASTĘPSTWA DLA RELACJI Z CIAŁEM
Autor : Iwona Krzewska, Grażyna Dolińska-Zygmunt

Tytuł : Doświadczenia z dzieciństwa i aktywność neotyczna a nasilenie problemów psychicznych u dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym
Autor : Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz

Tytuł : Choroba Parkinsona. Wybrane aspekty systemu fenomenologicznej psychopatologii Eugene’a Minkowskiego
Autor : Piotr Szałek

Tytuł : Zachowania dehumanizujące pacjentów z perspektywy pracowników medycznych w oparciu o skalę behawioralnych wskaźników
Autor : Alicja Głebocka, Ewa Wilczek-Rużyczka

Tytuł : Poznawcza ocena choroby a wzrost po traumie u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym
Autor : Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska

Tytuł : DZIECI URODZONE PRZEDWCZEŚNIE PO SYNDROMIE PRZETACZANIA KRWI MIĘDZY PŁODAMI (TTTS) – JUŻ ZDROWE? CZY JESZCZE CHORE?
Autor : Mariola Bidzan, Anna Borucka-Kotwica

Tytuł : Somatyzacja w terapiach niekonwencjonalnych
Autor : Krzysztof Klimasiński

Tytuł : RADZENIE SOBIE ZE STRATĄ DZIECKA A WYSTĘPOWANIE POZYTYWNYCH ZMIAN POTRAUMATYCZNYCH
Autor : Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska

Tytuł : Organizacja funkcjonalna procesów poznawczych w otępieniu, depresji i starzeniu się
Autor : Wioletta Radziwiłłowicz

Tytuł : Zachowania dehumanizujące pacjentów z perspektywy pracowników medycznych w oparciu o skalę behawioralnych wskaźników
Autor : Alicja Głebocka, Ewa Wilczek-Rużyczka

Tytuł : Placebo jako lek. Warunki skuteczności
Autor : Barbara Dolińska

Tytuł : Postawy wobec aborcji i niektóre ich wyznaczniki. Przegląd badań
Autor : Anna Bokszczanin

Tytuł : Pośrednia autodestruktywność i jej związki z poczuciem wewnętrznej spójności
Autor : Anna Suchańska, Jowita Wycisk

Tytuł : Uwarunkowania gotowości organizmu do reagowania zaburzeniami jedzenia w sytuacjach trudnych
Autor : Beata Ziółkowska

Tytuł : Behawioralne wskaźniki pośredniej autodestruktywności a styl wyjaśniania zdarzeń
Autor : Anna Suchańska

Tytuł : Korzystanie z pomocy przez osoby podejmujące próby samobójcze
Autor : Karolina Krysińska

Tytuł : Jednostka ludzka
Autor : Kazimierz Obuchowski

Tytuł : Skuteczność psychoterapii. Badania ankietowe Consumer Reports
Autor : Martin E.P. Seligman

Tytuł : Styl radzenia sobie ze stresem: fakty i kontrowersje
Autor : Irena Heszen-Niejodek

Tytuł : Psychologiczna analiza schizofrenii, przeprowadzona na podstawie DSM-IV
Autor : Grzegorz Zalewski

Tytuł : Dynamika objawów somatycznych i psychicznych psychastenicznej postaci miażdżycy tętnic mózgowych w przebiegu leczenia hipolipemizującego
Autor : Maria B. Pecyna

Tytuł : Uwarunkowania procesu radzenia sobie z aborcją
Autor : Marta Wolna

Tytuł : Wzorce przeżywania poczucia krzywdy a sprawca krzywdy i wybaczanie
Autor : Eufrozyna Gruszecka

Tytuł : Wzorce przeżywania poczucia krzywdy a sprawca krzywdy i wybaczanie
Autor : Eufrozyna Gruszecka

Tytuł : Adaptacja cywilnej wersji Kwestionariusza Zespołu Stresu Pourazowego: Mississippi PTSD Scale
Autor : Maria Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska-Cieślak

Tytuł : Zanik ironicznych efektów kontroli w spostrzeganiu własnych/cudzych czynów sprawnych i niemoralnych
Autor : Hanna Brycz