SERIA KSIĄŻKOWA CZASOPISMA PSYCHOLOGICZNEGO – PSYCHOLOGICAL JOURNAL (CPPJ)

Seria książkowa Czasopisma Psychologicznego - Psychological Journal (CPPJ) publikuje monografie, podręczniki i inne prace zbiorowe. Jest to wydawnictwo niezależne od kolejnych tomów Czasopisma Psychologicznego - Psychological Journal (CPPJ).

Poszczególne książki serii różnią się od Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal (CPPJ) tym, że są to monografie lub prace zwarte, będące monotematycznymi zbiorami artykułów oryginalnych nigdy wcześniej nie publikowanych, bądź artykułów wybranych z Czasopisma Psychologicznego - Psychological Journal (CPPJ).

ISSN 1425-64460

Lista książek

Prace można zamawiać listownie pod adresem:
Wydawnictwa Stowarzyszenia Psychologia i Architektura
61-606 Poznań
ul. Drewsa 12

Prace można zamawiać elektonicznie pod adresem:

Email: czaspsych@gmail.com

Email: psychjournal@gmail.com