PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Tytuł : Kwestionariusz Powodów Przebaczania
Autor : Anna M. Noworol, OV

Tytuł : Wizerunek ciała w opinii studentek łódzkich uczelni wyższych
Autor : Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Małgorzata Marciniak, Tomasz Sobów

Tytuł : Przestrzeń psychologiczna symbolu religijnego u młodzieży
Autor : Małgorzata Tatala

Tytuł : Utajone postawy polityczne w sytuacji kryzysowej na przykładzie wyborów prezydenckich w 2010 roku
Autor : Norbert Maliszewski, Hubert Suszek, Ziyad Abdulgadir, Łukasz Wojciechowski

Tytuł : ZMIANA ORIENTACJI SPOŁECZNEJ POD WPŁYWEM OBSERWOWANEJ EKSPRESJI MIMICZNEJ PARTNERA INTERAKCJI
Autor : Joanna Lewczuk

Tytuł : Wizerunek ciała w opinii studentek łódzkich uczelni wyższych
Autor : Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Małgorzata Marciniak, Tomasz Sobów

Tytuł : Wsparcie społeczne jako mediator między prężnością a poczuciem jakości życia nastolatków – wychowanków domów dziecka
Autor : Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk

Tytuł : JĘZYKOWY OBRAZ PRZYJAŹNI STUDENTÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH
Autor : Monika Obrębska, Daria Paniotova

Tytuł : Indywidualny i kulturowy system wartości a zadowolenie z życia. Porównawcze badanie polsko-meksykańskie
Autor : Józef Maciuszek

Tytuł : Kto rządzi we współczesnych bliskich związkach? Ocena decyzyjności partnerów w różnych sferach wspólnego życia
Autor : Maria Rozwadowska

Tytuł : Między myślą a czynem – o pomiarze utajonych konstruktów psychicznych za pomocą Implicit Relational Assessment Procedure
Autor : Magdalena Hyla, Lidia Baran, Irena Pilch