PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Tytuł : Kwestionariusz Powodów Przebaczania
Autor : Anna M. Noworol, OV

Tytuł : Kto rządzi we współczesnych bliskich związkach? Ocena decyzyjności partnerów w różnych sferach wspólnego życia
Autor : Maria Rozwadowska

Tytuł : Utajone postawy polityczne w sytuacji kryzysowej na przykładzie wyborów prezydenckich w 2010 roku
Autor : Norbert Maliszewski, Hubert Suszek, Ziyad Abdulgadir, Łukasz Wojciechowski

Tytuł : Indywidualny i kulturowy system wartości a zadowolenie z życia. Porównawcze badanie polsko-meksykańskie
Autor : Józef Maciuszek

Tytuł : Przestrzeń psychologiczna symbolu religijnego u młodzieży
Autor : Małgorzata Tatala

Tytuł : Wizerunek ciała w opinii studentek łódzkich uczelni wyższych
Autor : Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Małgorzata Marciniak, Tomasz Sobów

Tytuł : Wsparcie społeczne jako mediator między prężnością a poczuciem jakości życia nastolatków – wychowanków domów dziecka
Autor : Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk

Tytuł : Ważność samoocen a egotyzm: co wiemy oraz czego powinniśmy się dowiedzieć
Autor : Maciej Dymkowski, Beata Pachnowska

Tytuł : JĘZYKOWY OBRAZ PRZYJAŹNI STUDENTÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH
Autor : Monika Obrębska, Daria Paniotova

Tytuł : Reguły pomniejszania i powiększania w sądach o uzdolnieniach własnych i uzdolnieniach innych osób: „Logika atrybucyjna" czy egotyzm?
Autor : Andrzej Szmajke

Tytuł : ZMIANA ORIENTACJI SPOŁECZNEJ POD WPŁYWEM OBSERWOWANEJ EKSPRESJI MIMICZNEJ PARTNERA INTERAKCJI
Autor : Joanna Lewczuk

Tytuł : Tożsamość a tolerancja
Autor : Zdzisław Chlewiński

Tytuł : Między myślą a czynem – o pomiarze utajonych konstruktów psychicznych za pomocą Implicit Relational Assessment Procedure
Autor : Magdalena Hyla, Lidia Baran, Irena Pilch

Tytuł : Wizerunek ciała w opinii studentek łódzkich uczelni wyższych
Autor : Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Małgorzata Marciniak, Tomasz Sobów

Tytuł : Dialog jako metoda poznawania doświadczeń człowieka w klinicznych badaniach jakościowych
Autor : Agnieszka Widera-Wysoczańska

Tytuł : Perspektywa atrybucyjna i przecenianie własnego wpływu w procesie trafnego spostrzegania społecznego
Autor : Hanna Brycz

Tytuł : Poziom politycznego myślenia a rozwiązywanie społecznych zadań koordynacyjnych
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Gesty i ich znaczenie we współczesnej Polsce
Autor : Waldemar Domachowski

Tytuł : Dialog jako metoda poznawania doświadczeń człowieka w klinicznych badaniach jakościowych
Autor : Agnieszka Widera-Wysoczańska

Tytuł : Strategie zachowań w konflikcie między partnerami bliskiego związku interpersonalnego
Autor : Krystyna Balawajder

Tytuł : Zastosowanie paradygmatu strategicznego wobec stylów poznawczych: zaostrzanie – wygładzanie
Autor : Maciej Załuski

Tytuł : Tożsamość narodowa młodych Niemców i młodych Polakówa stosunek do narodów Europy
Autor : Wiesław Łukaszewski, Barbara Stajniak

Tytuł : Nieświadome potwierdzanie zachowaniem automatycznie aktywizowanych stereotypów
Autor : Mark Chen, John A. Bargh