ZASADY PRENUMERATY

Bezpośredniej prenumeraty Czasopisma Psychologicznego - Psychological Journal (CPPJ) można dokonać kierując zamówienie na adres:

Email: augustyn.banka@gmail.com

Email: czaspsych@gmail.com

Email: psychjournal@gmail.com

Wpłaty można dokonywać na konto:

Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
konto bankowe: PKO BP SA O/5 w Poznaniu
nr konta: 75 1020 4027 0000 1202 0360 1077

Roczna subskrypcja wynosi 60 zł.