INFORMACJE OGÓLNE

Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal (CPPJ) jest periodykiem naukowym wydawanym nieprzerwanie od 1995 roku i wychodzącym co najmniej dwa razy do roku. Wydawcą czasopisma jest Stowarzyszenie Psychologia i Architektura (www.spia.poznan.pl), w kooperacji z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ADRES:

Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal
Ul. Drewsa 17
61-620 Poznań Poland

www.psychologicaljournal.pl

www.czasopismopsychologiczne.pl

Email: czaspsych@gmail.com

Email: psychjournal@gmail.com

© Copyright by Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal, Poznan, Poland.

ISSN 1425-6460