INFORMACJE OGÓLNE

CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE jest periodykiem naukowym wydawanym przez STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGIA I ARCHITEKTURA we współpracy merytorycznej z Uniwersytem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W związku z ostatecznym zakończeniem w roku 2019 wydawania Czasopisma Psychologicznego – Psychological Journalw jego obecnej formule otwartej dla każdego, Redakcja CPPJ zaprzestaje przyjmowania  do rozpatrywania niezamówionych wcześniej materiałów. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie swoich propozycji publikacyjnych do innych wydawców.