PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA

Tytuł : Dylematy bezinteresowności
Autor : Artur Caban

Tytuł : Stres pracy w górnictwie w okresie transformacji gospodarczej
Autor : Anna Sowińska

Tytuł : Wpływ zamożności na postawy interpersonalne i spostrzeganie osób – punkt widzenia młodzieży i wczesnych dorosłych
Autor : Artur Mikiewicz

Tytuł : Człowiek w sytuacji zagrożenia ekonomicznego
Autor : Zofia Ratajczak

Tytuł : W obronie bezinteresowności
Autor : Inga Mizdrak

Tytuł : Praca jako wartość a wartość pracy i godność pracownika
Autor : Grażyna Ancyparowcz

Tytuł : Bezinteresowność w praktyce biznesowej – studium przypadku
Autor : Monika Jakubiak

Tytuł : Dobroczynność Karola Goduli – śląskiego geniusza przedsiębiorczości
Autor : Grażyna Mendecka

Tytuł : Dobroczynność Karola Goduli – śląskiego geniusza przedsiębiorczości
Autor : Grażyna Mendecka

Tytuł : Idea spółdzielczości oszczędznościowo- pożyczkowej Franciszka Stefczyka jako przykład budowy wspólnoty gospodarczej i społecznej
Autor : Mateusz Rolski

Tytuł : Percepcja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród młodych konsumentów
Autor : Anna Sobczyk-Kolbuch

Tytuł : Ciągłość interesu i bezinteresowności w aktywności zawodowej i ekonomicznej
Autor : Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz

Tytuł : Ciągłość interesu i bezinteresowności w aktywności zawodowej i ekonomicznej
Autor : Augustyn Bańka, Agata Goździewicz-Rostankowska, Artur Mikiewicz

Tytuł : Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach ekonomii komunii. Ekologiczny wymiar pracy i zarządzania w biznesie
Autor : Stanisław Grochmal

Tytuł : Ekologia informacji – nowy wymiar ekologii życia człowieka
Autor : Wiesław Babik

Tytuł : Ekologia informacji – nowy wymiar ekologii życia człowieka
Autor : Wiesław Babik

Tytuł : Osobowość a wartości hedonistyczne i utylitarne w sytuacji zakupu
Autor : Anna Maria Zawadzka

Tytuł : Struktura czynnikowa postaw wobec reklamy telewizyjnej
Autor : Oleg Gorbaniuk

Tytuł : Lojalność wobec marki w aspekcie zachowań konsumenckich: Procedura operacjonalizacji pojęcia
Autor : Andrzej Falkowski, Ewa Stachiewicz

Tytuł : Wymiary percepcji ryzyka w inwestowaniu pieniędzy
Autor : Tomasz Zaleśkiewicz

Tytuł : Konsumenci lojalni i nielojalni wobec marki produktu. Analiza segmentacji psychograficznej
Autor : Anna Maria Zawadzka

Tytuł : Społeczne reprezentacje gospodarki rynkowej
Autor : Małgorzata Niesiobędzka