PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW W CPPJ

Redakcja zaprasza do nadsyłania kompletnych artykułów lub komunikatów badawczych dopasowanych do naukowego profilu pisma oraz wymagań edytorskich zamieszczonych na stronie WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW. Materiały przysyłane z propozycją druku w CZASOPIŚMIE PSYCHOLOGICZNYM – PSYCHOLOGICAL JOURUNAL (CPPJ) nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani też być jednocześnie proponowane do publikacji innemu wydawcy.

Wszystkie propozycje druku będą rozpatrywane indywidualnie.

Uprasza się o przygotowywanie materiałów zgodnie z instrukcją dla Autorów oraz z zasadami logowania i rejestrowania on-line nowego artykułu na podstronie REJESTRACJA NOWEGO ARTYKUŁU. Skuteczne zgłoszenie propozycji wydrukowania artykułu w CPPJ oznacza dostarczenie on-line oprócz głównego tekstu wszystkich wymagalnych elementów, takich:

  • Strony tytułowej
  • Spisu treści
  • Tabel
  • Bibliografii
  • Autorów
  • Streszczeń w języku polskim i angielskim
  • Listu intencyjnego wyrażającego wolę druku w CPPJ
  • Informacji dla wydawcy o źródłach finansowania i afiliacji
  • Oświadczenia o przekazaniu praw autorskich.

Szczegółowe informacje znajdują się w INSTRUKCJI DO STRONY na podstronie ZGŁASZANIE ARTYKUŁU DO DRUKU.

Oświadczenie dla autorów