Array
(
  [id] => 358
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników
  [title_en] => PERSONALITY TRAITS AND TRAINING MOTIVATION IN EMPLOYEES
  [authors] => Mariola Łaguna
  [abstract] => 

Prezentowane badania zmierzają do odpowiedzi na pytanie o to, które z cech osobowości opisywanych przez model pięcioczynnikowy sprzyjają podejmowaniu rozwoju zawodowego i osobistego. Wpisują się one w szerszy nurt badań nad aktywnością celową człowieka ujmując podejmowanie szkoleń jako działanie ukierunkowane na realizację celu. Przyjęcie takiej perspektywy pozwoliło wykorzystać w analizie szersze modele teoretyczne opracowane dla zrozumienia zachowań celowych. Przeprowadzone zostało badanie podłużne, które oprócz cech osobowości, oceny celu, intencji jego realizacji, planu działania, ujmowało także realnie podjęte działania szkoleniowe. Analizie poddano wyniki 176 osób pracujących. Wyniki pokazały, że w oparciu o zmienne osobowościowe możemy do pewnego stopnia przewidywać podejmowanie aktywności szkoleniowej. Najważniejszą rolę odgrywa otwartość na doświadczenie, także sumienność, ugodowość i ekstrawersja mają pozytywny wpływ, podczas gdy neurotyczność obniża ocenę szans powodzenia. Cechy osobowości oddziałują nie tylko poprzez ocenę celu, ale także bezpośrednio na intencję działania – model z częściową mediacją uzyskał poparcie w danych.

[abstract_en] =>

Despite the development of research on lifelong learning, we still know little about the factors that foster employees’ motivation to undertake developmental activities,, The present article attempts to explain how and to what extent personal factors affect training motivation. h investigates the role of five personality traits in relation to training motivation. Training motivation is understood as a goal realization process and explained using goal theories. Four phases of the process are analyzed: goal evaluation, intention to undertake training, plan formulation, and actual training undertaking. Data were collected in a_3-month,longitudinal study, and, data from 176 employees (aged 20-57) were analyzed. Structural equation modeling was applied to identify the important predictors of the stages of training undertaking. The findings suggest that personality traits to some degree predict motivation to undertake training, The model with partial mediation by goal evaluation was supported by the data. 

[keywords] => cechy osobowości, szkolenia, motywacja, zachowania celowe, intencje [keywords_en] => personality traits, training and development, motivation, goals, intentions [file_path] => [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => [strony] => 277-285 )
cechy-osobowoci-a-podejmowanie-dziaa-rozwojowych-przez-pracownikw

Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników

okladka
PERSONALITY TRAITS AND TRAINING MOTIVATION IN EMPLOYEES

Mariola Łaguna

DOI:


Strony: 277-285

Prezentowane badania zmierzają do odpowiedzi na pytanie o to, które z cech osobowości opisywanych przez model pięcioczynnikowy sprzyjają podejmowaniu rozwoju zawodowego i osobistego. Wpisują się one w szerszy nurt badań nad aktywnością celową człowieka ujmując podejmowanie szkoleń jako działanie ukierunkowane na realizację celu. Przyjęcie takiej perspektywy pozwoliło wykorzystać w analizie szersze modele teoretyczne opracowane dla zrozumienia zachowań celowych. Przeprowadzone zostało badanie podłużne, które oprócz cech osobowości, oceny celu, intencji jego realizacji, planu działania, ujmowało także realnie podjęte działania szkoleniowe. Analizie poddano wyniki 176 osób pracujących. Wyniki pokazały, że w oparciu o zmienne osobowościowe możemy do pewnego stopnia przewidywać podejmowanie aktywności szkoleniowej. Najważniejszą rolę odgrywa otwartość na doświadczenie, także sumienność, ugodowość i ekstrawersja mają pozytywny wpływ, podczas gdy neurotyczność obniża ocenę szans powodzenia. Cechy osobowości oddziałują nie tylko poprzez ocenę celu, ale także bezpośrednio na intencję działania – model z częściową mediacją uzyskał poparcie w danych.

cechy osobowości, szkolenia, motywacja, zachowania celowe, intencje