Array
(
  [id] => 412
  [date] => 2019-03-13
  [doi] => 10.14691/CPPJ.20.1.103
  [title] => Cechy temperamentalne jako czynnik ryzyka patologicznego skubania skóry
  [title_en] => TEMPERAMENTAL FEATURES AS A PATOLOGICAL SKIN PICKING RISK FACTOR
  [authors] => Alina Kałużna-Wielobób, Katarzyna Prochowicz
  [abstract] => 

Patologiczne skubanie skóry (dermatillomania) to zaburzenie charakteryzujące się występowaniem powtarzającego się, często zrytualizowanego skubania, drapania, dłubania, pocierania, kłucia lub szczypania skóry, prowadzącego do uszkodzeń tkanek oraz będącego przyczyną stresu i problemów w funkcjonowaniu społecznym. Badania miały na celu weryfikację hipotezy o związkach patologicznego skubania skóry z temperamentem. W badaniach wzięło udział 216 kobiet, w tym 89 z objawami PSP o różnym nasileniu i 125 nie skubiących skóry. Występowanie i nasilenie patologicznego skubania skóry badano polskimi wersjami kwestionariuszy: Pathological Skin Picking Scale (SPS, Keuthen i in., 2001) i The Milwaukee Inventory for the Dimensions of Adult Skin Picking (MIDAS, Walther i in., 2009). Do oszacowania cech temperamentu posłużono się Kwestionariuszem Temperamentu – Formalna Charakterystyka Zachowania (FCZ-KT) (Zawadzki i Strelau, 1997). Badania wykazały, że osoby skubiące skórę charakteryzują się większą perseweratywnością i reaktywnością oraz mniejszą wytrzymałością i żwawością, niż osoby nie skubiące skóry. Wśród osób skubiących skórę te, u których zachowanie to jest zautomatyzowane i przebiega poza kontrolą świadomości charakteryzują się większą reaktywnością i mniejszą wytrzymałością od tych, które skubią skórę świadomie.

[abstract_en] =>

Pathological skin picking (dermatillomania) is a disorder characterised by repetitive, frequently ritualised, skin picking, scratching, rubbing or pinching, leading to its damage and to stress and problems in social life. The research was aimed at verifying the hypothesis about the connection between pathological skin picking and temperament. 216 women were examined (89-skin pickers and 125-control group). Occurrence and intensity of pathological skin picking was examined with Polish versions of questionnaires: SPS – Pathological Skin Picking Scale (Keuthen & all, 2001), MIDAS – The Milwaukee Inventory for the Dimensions of Adult Skin (Walther & all, 2009). To evaluate temperament characteristics, Temperament Questionnaire was used – Formal Behaviour Characteristics (FCZ-KT) (Zawadzki & Strelau, 1997). People who pick skin are characterised by: higher perseveration, higher emotional reactivity and lower resilience and briskness than people who do not pick skin. Among skin pickers, people who exhibit automatic skin picking are characterised by higher reactivity and lower resilience than people, who exhibit focused skin picking.

[keywords] => patologiczne skubanie skóry, dermatillomania, temperamentpathological skin picking, dermatollomania,temperament [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2014-20-cechy-temperamentalne-jako-czynnik-ryzyka-patologicznego-skubania-skry.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1 [strony] => 103-109 )
cechy-temperamentalne-jako-czynnik-ryzyka-patologicznego-skubania-skry

Cechy temperamentalne jako czynnik ryzyka patologicznego skubania skóry

okladka
TEMPERAMENTAL FEATURES AS A PATOLOGICAL SKIN PICKING RISK FACTOR

Alina Kałużna-Wielobób, Katarzyna Prochowicz

DOI:10.14691/CPPJ.20.1.103

Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1
Strony: 103-109

Patologiczne skubanie skóry (dermatillomania) to zaburzenie charakteryzujące się występowaniem powtarzającego się, często zrytualizowanego skubania, drapania, dłubania, pocierania, kłucia lub szczypania skóry, prowadzącego do uszkodzeń tkanek oraz będącego przyczyną stresu i problemów w funkcjonowaniu społecznym. Badania miały na celu weryfikację hipotezy o związkach patologicznego skubania skóry z temperamentem. W badaniach wzięło udział 216 kobiet, w tym 89 z objawami PSP o różnym nasileniu i 125 nie skubiących skóry. Występowanie i nasilenie patologicznego skubania skóry badano polskimi wersjami kwestionariuszy: Pathological Skin Picking Scale (SPS, Keuthen i in., 2001) i The Milwaukee Inventory for the Dimensions of Adult Skin Picking (MIDAS, Walther i in., 2009). Do oszacowania cech temperamentu posłużono się Kwestionariuszem Temperamentu – Formalna Charakterystyka Zachowania (FCZ-KT) (Zawadzki i Strelau, 1997). Badania wykazały, że osoby skubiące skórę charakteryzują się większą perseweratywnością i reaktywnością oraz mniejszą wytrzymałością i żwawością, niż osoby nie skubiące skóry. Wśród osób skubiących skórę te, u których zachowanie to jest zautomatyzowane i przebiega poza kontrolą świadomości charakteryzują się większą reaktywnością i mniejszą wytrzymałością od tych, które skubią skórę świadomie.

patologiczne skubanie skóry, dermatillomania, temperamentpathological skin picking, dermatollomania,temperament