Array
(
  [id] => 376
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Czas trwania choroby niedokrwiennej sercajako moderator związku pomiędzy przekonaniami na temat choroby a funkcjonowaniem w niej
  [title_en] => DURATION OF ISCHEMIC HEART DISEASE AS A MODERATOR OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ILLNESS REPRESENTATION AND THE LEVEL OF FUNCTIONING
  [authors] => Michał Ziarko
  [abstract] => 

Choroba niedokrwienna serca jest jednym z głównych zagrożeń zdrowotnych. Jest ona schorzeniem przewlekłym, które w znacznym stopniu zmienia wzorce aktywności osób nią dotkniętych. W badaniu wzięło udział 112 chorych na chorobę niedokrwienną serca będących pensjonariuszami Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej po przebytym zawale serca, przeprowadzonej angioplastyce wieńcowej, bądź pomostowaniu aortalno – wieńcowym. Wypełnili oni zestaw kwestionariuszy badających przekonania na temat choroby (IPQ-R), poczucie zadowolenia z życia (SWLS), natężenie depresji (CES-D) oraz poziom akceptacji choroby (AIS). Przeprowadzone analizy potwierdziły związki łączące przekonania na temat choroby ze wskaźnikami poziomu funkcjonowania w chorobie przewlekłej. Wykonane analizy wykazały, że czas trwania choroby jest moderatorem relacji łączącej przekonania na temat możliwości kontroli przebiegu leczenia choroby z zadowoleniem z życia i poziomem akceptacji choroby. Ponadto czas trwania choroby moderował związek pomiędzy spostrzeganymi konsekwencjami choroby a poziomem depresji.

[abstract_en] =>

Coronary heart disease (CHD) is one of the leading causes of death worldwide. CHD is a chronic illness that significantly alters activity patterns of ill people. This study involved 112 patients with CHD hospitalized in Department of Cardiac Rehabilitation after myocardial infarction and coronary angioplasty. They completed a set of questionnaires measuring illness representation (IPQ-R), satisfaction with life (SWLS), intensity of depressive symptoms (CES-D) and acceptance of illness (AIS). The results showed significant associations between illness-related beliefs and indicators of functioning in chronic illness. The analyses indicated that the duration of illness moderated the relationship between perceived control over treatment and satisfaction with life and acceptance of illness. Moreover the duration of illness moderated the relationship between perceived consequences of the illness and depressive symptoms.

[keywords] => choroba niedokrwienna serca, poznawcza reprezentacja choroby, poczucie zadowolenia z życia, depresja, akceptacja choroby [keywords_en] => ischemic heart disease, illness representation, satisfaction with life, depression, acceptance of illness [file_path] => /files/articles/2013-19-czas-trwania-choroby-niedokrwiennej-sercajako-moderator-zwizku-pomidzy-przekonaniami-na-temat-choroby-a-funkcjonowaniem-w-niej.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 73-80 )
czas-trwania-choroby-niedokrwiennej-sercajako-moderator-zwizku-pomidzy-przekonaniami-na-temat-choroby-a-funkcjonowaniem-w-niej

Czas trwania choroby niedokrwiennej sercajako moderator związku pomiędzy przekonaniami na temat choroby a funkcjonowaniem w niej

okladka
DURATION OF ISCHEMIC HEART DISEASE AS A MODERATOR OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ILLNESS REPRESENTATION AND THE LEVEL OF FUNCTIONING

Michał Ziarko

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 73-80

Choroba niedokrwienna serca jest jednym z głównych zagrożeń zdrowotnych. Jest ona schorzeniem przewlekłym, które w znacznym stopniu zmienia wzorce aktywności osób nią dotkniętych. W badaniu wzięło udział 112 chorych na chorobę niedokrwienną serca będących pensjonariuszami Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej po przebytym zawale serca, przeprowadzonej angioplastyce wieńcowej, bądź pomostowaniu aortalno – wieńcowym. Wypełnili oni zestaw kwestionariuszy badających przekonania na temat choroby (IPQ-R), poczucie zadowolenia z życia (SWLS), natężenie depresji (CES-D) oraz poziom akceptacji choroby (AIS). Przeprowadzone analizy potwierdziły związki łączące przekonania na temat choroby ze wskaźnikami poziomu funkcjonowania w chorobie przewlekłej. Wykonane analizy wykazały, że czas trwania choroby jest moderatorem relacji łączącej przekonania na temat możliwości kontroli przebiegu leczenia choroby z zadowoleniem z życia i poziomem akceptacji choroby. Ponadto czas trwania choroby moderował związek pomiędzy spostrzeganymi konsekwencjami choroby a poziomem depresji.

choroba niedokrwienna serca, poznawcza reprezentacja choroby, poczucie zadowolenia z życia, depresja, akceptacja choroby