Array
(
  [id] => 403
  [date] => 2019-03-13
  [doi] => 10.14691/CPPJ.20.1.15
  [title] => Czego nas uczy „psychologia niekontynuowana”?
  [title_en] => WHAT DO WE LEARN FROM THE „NON-CONTINUED PSYCHOLOGY”?
  [authors] => Cezary W. Domański
  [abstract] => 

W psychologii, podobnie jak w innych naukach, można wskazać tematy i problemy, których badanie obecnie zarzucono. Większość z nich nie funkcjonuje we współczesnych słownikach psychologicznych. Na pozór mają one jedynie znaczenie historyczne. Tematy te można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą zagadnienia, które w momencie powstania psychologii naukowej zostały wyłączone z obszaru jej zainteresowań. Niektóre z nich pozostały w orbicie zainteresowań filozofii, inne zaś zostały wykluczone jako pseudonaukowe. Istnieje jednak duża grupa tematów, które zajmowały psychologów w okresie międzywojennym i w drugiej połowie XX wieku, a obecnie nie są już przedmiotem badań ani nawet refleksji teoretycznej. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak można wyjaśnić przyczyny tego zjawiska i czy ma ono jakieś istotne skutki dla obrazu współczesnej psychologii.

[abstract_en] =>

In psychology, similarly to other sciences, we can name subjects and problems, which further investigation was currently halted. Most of them are not listed in modern psychological vocabularies. They seemingly only possess historical value. Those subjects can be divided in two broad categories. The first one includes problems, that were excluded from the scope of interest of scientific psychology, the moment it has been established as a science. Some of them remain in the scope of interest of philosophy, others were deemed pseudo-scientific and excluded. But there is a broad group of subjects, that were investigated by the psychologists of the interwar period and in the second half of the 20th Century, but are currently no longer subject to examination and theoretical reflection. This article forms an attempt of an answer to the following question – how can we explain this phenomena and does it have any significant implications for the image of modern psychology?

[keywords] => historia psychologii, zapominanie w nauce, badania psychologiczne [keywords_en] => history of psychology, forgetting in science, psychological research [file_path] => /files/articles/2014-20-czego-nas-uczy-__psychologia-niekontynuowana".pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1 [strony] => 15-21 )
czego-nas-uczy-__psychologia-niekontynuowana"

Czego nas uczy „psychologia niekontynuowana”?

okladka
WHAT DO WE LEARN FROM THE „NON-CONTINUED PSYCHOLOGY”?

Cezary W. Domański

DOI:10.14691/CPPJ.20.1.15

Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1
Strony: 15-21

W psychologii, podobnie jak w innych naukach, można wskazać tematy i problemy, których badanie obecnie zarzucono. Większość z nich nie funkcjonuje we współczesnych słownikach psychologicznych. Na pozór mają one jedynie znaczenie historyczne. Tematy te można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą zagadnienia, które w momencie powstania psychologii naukowej zostały wyłączone z obszaru jej zainteresowań. Niektóre z nich pozostały w orbicie zainteresowań filozofii, inne zaś zostały wykluczone jako pseudonaukowe. Istnieje jednak duża grupa tematów, które zajmowały psychologów w okresie międzywojennym i w drugiej połowie XX wieku, a obecnie nie są już przedmiotem badań ani nawet refleksji teoretycznej. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak można wyjaśnić przyczyny tego zjawiska i czy ma ono jakieś istotne skutki dla obrazu współczesnej psychologii.

historia psychologii, zapominanie w nauce, badania psychologiczne