Array
(
  [id] => 348
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Człowiek i elastyczne formy zatrudnienia – wybrane problemy
  [title_en] => MAN AND FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT – THE MAIN ISSUES
  [authors] => Małgorzata Dobrowolska
  [abstract] => 

Przedmiotem prezentowanych w artykule wyników badań była analiza funkcjonowania człowieka w warunkach innych niż tradycyjne formy zatrudnienia. W badaniach ilościowych uczestniczyło 74 pracowników zatrudnionych w dziewięciu formach elastycznego zarobkowania, w oparciu o przyjęty model wybranych zmiennych psychologicznych: autonomii wyboru zatrudnienia, atrybucji przynależności organizacyjnej, formy i treści kontraktu psychologicznego, postaw wobec pracy, kompetencji społecznych – elastyczności i umiejętności asertywnego zachowania. Zbadano również satysfakcję z pracy w elastycznych formach zatrudnienia i ponoszone koszty psychologiczne specyficzne dla tej formy zarobkowania. 

[abstract_en] =>

The study focused on an analysis of the functioning of man in conditions other than traditional forms of employment. Quantitative studies covered 74 employees working in nine forms of flexible employment, drawing on a model of psychological variables including employment choice autonomy, attribution of organisational belonging, the form and content of a psychological contract, attitudes towards work, as well as social competences – flexibility and assertive behaviour skills. Job satisfaction in flexible employment forms has also been looked at, along with psychological cost typical of this form of work. 

[keywords] => elastyczne formy zatrudnienia [keywords_en] => flexible forms of employment [file_path] => /files/articles/2012-18-czowiek-i-elastyczne-formy-zatrudnienia-wybrane-problemy.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 195-202 )
czowiek-i-elastyczne-formy-zatrudnienia-wybrane-problemy

Człowiek i elastyczne formy zatrudnienia – wybrane problemy

okladka
MAN AND FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT – THE MAIN ISSUES

Małgorzata Dobrowolska

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 195-202

Przedmiotem prezentowanych w artykule wyników badań była analiza funkcjonowania człowieka w warunkach innych niż tradycyjne formy zatrudnienia. W badaniach ilościowych uczestniczyło 74 pracowników zatrudnionych w dziewięciu formach elastycznego zarobkowania, w oparciu o przyjęty model wybranych zmiennych psychologicznych: autonomii wyboru zatrudnienia, atrybucji przynależności organizacyjnej, formy i treści kontraktu psychologicznego, postaw wobec pracy, kompetencji społecznych – elastyczności i umiejętności asertywnego zachowania. Zbadano również satysfakcję z pracy w elastycznych formach zatrudnienia i ponoszone koszty psychologiczne specyficzne dla tej formy zarobkowania. 

elastyczne formy zatrudnienia