Array
(
  [id] => 97
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.89
  [title] => CZŁOWIEK W SYTUACJI PRZEWLEKŁEJ CHOROBY
  [title_en] => THE HUMAN BEING IN THE SITUATION OF CHRONICAL ILLNESS
  [authors] => Helena Sęk, Michał Ziarko
  [abstract] => 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku Tadeusz Tomaszewski stworzył koncepcję sytuacji, która jest wykorzystywana do rozumienia zachowania człowieka znajdującego w bardzo różnorodnych sytuacjach. Te szerokie teoretyczne ramy odniesiono do wiedzy o różnych aspektach sytuacji zdrowotnej. Prezentowany tekst ma na jednak celu przeanalizowanie specyficznej sytuacji, jaka może spotkać człowieka, a mianowicie sytuacji choroby przewlekłej. Sytuację tą opisano wykorzystując dwie koncepcje teoretyczne, wspomnianą już koncepcję sytuacji Tomaszewskiego oraz transakcyjną teorię stresu psychologicznego Lazarusa i Folkman. Wykorzystując te dwa konstrukty teoretyczne podjęto próbę odpowiedzi na cztery pytania: Czym charakteryzuje się sytuacja choroby przewlekłej? Jak człowiek spostrzega tę typ sytuacji zdrowotnej? Jak chory radzi sobie z wymaganiami choroby przewlekłej?; oraz Jakich potencjalnych konsekwencji może doświadczać osoba dotknięta chorobą przewlekłą? 

[abstract_en] =>

In the 60’s of last century Tadeusz Tomaszewski created theoretical concept of the situation, which is widely used to explain different situations of health and the behaviour of a person infl uenced by diffi cult conditions. The main goal of this paper is to analyse one specifi c situation – a chronic illness. This situation is presented using two theoretical perspectives, previously mentioned Tomaszewski’s concept of the situation and transactional theory of psychological stress by Lazarus and Folkmann. Using those two theories we tried to give an answer to four following questions: What are characteristics of a chronic illness situation? What is patient perception of chronic illness? How does patient cope with demands of chronic illness? What are possible consequences of this chronic conditions?

[keywords] => Słowa kluczowe: koncepcja sytuacji, choroba przewlekła, transakcyjna teoria stresu psychologicznego [keywords_en] => Słowa kluczowe: koncepcja sytuacji, choroba przewlekła, transakcyjna teoria stresu psychologicznego [file_path] => /files/articles/2017-23-czowiek-w-sytuacji-przewlekej-choroby.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 89-96 )
czowiek-w-sytuacji-przewlekej-choroby

CZŁOWIEK W SYTUACJI PRZEWLEKŁEJ CHOROBY

okladka
THE HUMAN BEING IN THE SITUATION OF CHRONICAL ILLNESS

Helena Sęk, Michał Ziarko

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.89

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 89-96

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku Tadeusz Tomaszewski stworzył koncepcję sytuacji, która jest wykorzystywana do rozumienia zachowania człowieka znajdującego w bardzo różnorodnych sytuacjach. Te szerokie teoretyczne ramy odniesiono do wiedzy o różnych aspektach sytuacji zdrowotnej. Prezentowany tekst ma na jednak celu przeanalizowanie specyficznej sytuacji, jaka może spotkać człowieka, a mianowicie sytuacji choroby przewlekłej. Sytuację tą opisano wykorzystując dwie koncepcje teoretyczne, wspomnianą już koncepcję sytuacji Tomaszewskiego oraz transakcyjną teorię stresu psychologicznego Lazarusa i Folkman. Wykorzystując te dwa konstrukty teoretyczne podjęto próbę odpowiedzi na cztery pytania: Czym charakteryzuje się sytuacja choroby przewlekłej? Jak człowiek spostrzega tę typ sytuacji zdrowotnej? Jak chory radzi sobie z wymaganiami choroby przewlekłej?; oraz Jakich potencjalnych konsekwencji może doświadczać osoba dotknięta chorobą przewlekłą? 

Słowa kluczowe: koncepcja sytuacji, choroba przewlekła, transakcyjna teoria stresu psychologicznego