Array
(
  [id] => 355
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Dopasowanie człowiek – organizacja i tożsamość organizacyjna a wykonanie pracy
  [title_en] => PERSON – ORGANIZATION FIT, ORGANIZATIONAL IDENTITY, AND WORK PERFORMANCE
  [authors] => Joanna Czarnota-Bojarska
  [abstract] => 

W oparciu o Teorię Kategoryzacji JA (Turner, 1987) pokazano, że postulowane przez Kristof (1996) dwie formy dopasowania człowiek – organizacja mają inny charakter regulacyjny i różny wpływ na efektywność pracy. Dopasowanie suplementarne, rozumiane jako zgodność norm i wartości pracownika i organizacji, w sposób bezpośredni zwiększa produktywność, natomiast dopasowanie komplementarne czyli zaspokojenie wzajemnych potrzeb pracownika i organizacji, wpływa na produktywność w sposób zapośredniczony przez poczucie tożsamości organizacyjnej. Omówione zostały najważniejsze koncepcje dopasowania człowiek – organizacja oraz pojęcie tożsamości grupowej w rozumieniu Teorii Kategoryzacji JA. Zaprezentowano badanie, przeprowadzone na grupie 118 osób, którego wyniki w pełni poparły postawione hipotezy. W dyskusji poruszony został problem praktycznego zastosowania wniosków płynących z uzyskanych wyników.

[abstract_en] =>

On the base of Turner’s (1987) Self-Categorization Theory was shown that two forms of person – organization fit, described by Kristof (1996) have different regulatory nature and in the different way influence the work’s efficiency. The supplementary fit, that is the congruence of norms and values of the person and the organization, in the direct way increases the employee’s productivity. On the other hand, the complementary fit, i.e. mutual needs fulfillment, has the impact on the productivity fully mediated by the organizational identification. The most important concepts of the person – organization fit were discussed as well as the concept of group’s identity, in the meaning of the Self-Categorization Theory. The presented experiment, on 118 employees of one organization, reveals results fully supporting the hypothesis. The problem of the practical apply of the conclusions from the research was discussed. 

[keywords] => person – organization fit, organizational identity, work performance [keywords_en] => person – organization fit, organizational identity, work performance [file_path] => /files/articles/2012-18-dopasowanie-czowiek-organizacja-i-tosamo-organizacyjna-a-wykonanie-pracy.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 255-258 )
dopasowanie-czowiek-organizacja-i-tosamo-organizacyjna-a-wykonanie-pracy

Dopasowanie człowiek – organizacja i tożsamość organizacyjna a wykonanie pracy

okladka
PERSON – ORGANIZATION FIT, ORGANIZATIONAL IDENTITY, AND WORK PERFORMANCE

Joanna Czarnota-Bojarska

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 255-258

W oparciu o Teorię Kategoryzacji JA (Turner, 1987) pokazano, że postulowane przez Kristof (1996) dwie formy dopasowania człowiek – organizacja mają inny charakter regulacyjny i różny wpływ na efektywność pracy. Dopasowanie suplementarne, rozumiane jako zgodność norm i wartości pracownika i organizacji, w sposób bezpośredni zwiększa produktywność, natomiast dopasowanie komplementarne czyli zaspokojenie wzajemnych potrzeb pracownika i organizacji, wpływa na produktywność w sposób zapośredniczony przez poczucie tożsamości organizacyjnej. Omówione zostały najważniejsze koncepcje dopasowania człowiek – organizacja oraz pojęcie tożsamości grupowej w rozumieniu Teorii Kategoryzacji JA. Zaprezentowano badanie, przeprowadzone na grupie 118 osób, którego wyniki w pełni poparły postawione hipotezy. W dyskusji poruszony został problem praktycznego zastosowania wniosków płynących z uzyskanych wyników.

person – organization fit, organizational identity, work performance