Array
(
  [id] => 57
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.181
  [title] => Doświadczenia z dzieciństwa i aktywność neotyczna a nasilenie problemów psychicznych u dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym
  [title_en] => DIVERSIFYING CHILDHOOD EXPERIENCES AND NOETIC ACTIVITY AND THE SEVERITY OF MENTAL HEALTH PROBLEMS IN ADULTS WITH FAMILIES WITH ALCOHOL PROBLEMS
  [authors] => Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz
  [abstract] => 

Wprowadzenie. Celem badań było określenie związków między niekorzystnymi doświadczeniami dzieciństwa a stresem pourazowym i problemami przystosowawczymi w kontekście czynników chroniących jakimi są aktywności noetyczne związane z poczuciem sensu życia u DDA. Metoda. W badaniach zastosowano: Children of Alcoholics Scenning Test Jones’a (CAST), Skala Dysfunkcjonalności Rodziny Pochodzenia Gąsiora (SDRP), Skala Klinicznych Objawów Psychopato-logicznych Derogatis’a, Lipman’a i Covi (SCL-90), Inwentarz Symptomów Traumatycznych (TSI-A) Briere’a, Aktywności Noetyczne (TND) Popielskiego oraz ankietę dot. funkcjonowania społecznego Gąsiora. Badana grupa liczyła 350 DDA. Średnia wieku badanych wynosiła 30.2 lat, (70% kobiety). Do opracowania statystycznego wykorzystano analizę skupień, analizę wariancji oraz modelowanie strukturalne metodą PLS-SEM/PM. Wyniki. Wynik analiz pozwoliły na wyodrębnienie trzech typów doświadczeń z dzieciństwa związanych z nasileniem czynników traumatycznych i funkcjonowaniem rodziców. Typy doświadczeń były istotnie powiązane z ogólnym psychologicznym dystresem i nasileniem stresu pourazowego. Aktywności noetyczne odnoszące się do umiejętności budowania oparcia w sobie, kształtowania celów życiowych oraz poczucia sensu życia są istotnym czynnikiem chroniącym przed problemami psychopatologicznymi. Wnioski. Doświadczenia dzieciństwa DDA są istotnie zróżnicowane. Powiązane są one z nasileniem stresu pourazowego i problemami przystosowawczymi u DDA. Umiejętności noetyczne są ważnym czynnikiem chroniącym przed psychopatologią. Podsumowanie. Związki między niekorzystnymi doświadczeniami dzieciństwa a ich efektami w różnych fazach życia wymagają dalszych badań uwzględniających działanie czynników chroniących.

[abstract_en] => [keywords] => Dorosłe Dzieci Alkoholików, niekorzystne doświadczenia dzieciństwa, stres pourazowy, poczucie sensu życia, PLS-SEM. [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-dowiadczenia-z-dziecistwa-i-aktywno-neotyczna-a-nasilenie-problemw-psychicznych-u-dorosych-z-rodzin-z-problemem-alkoholowym.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 181-193 )
dowiadczenia-z-dziecistwa-i-aktywno-neotyczna-a-nasilenie-problemw-psychicznych-u-dorosych-z-rodzin-z-problemem-alkoholowym

Doświadczenia z dzieciństwa i aktywność neotyczna a nasilenie problemów psychicznych u dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym

okladka
DIVERSIFYING CHILDHOOD EXPERIENCES AND NOETIC ACTIVITY AND THE SEVERITY OF MENTAL HEALTH PROBLEMS IN ADULTS WITH FAMILIES WITH ALCOHOL PROBLEMS

Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.181

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 181-193

Wprowadzenie. Celem badań było określenie związków między niekorzystnymi doświadczeniami dzieciństwa a stresem pourazowym i problemami przystosowawczymi w kontekście czynników chroniących jakimi są aktywności noetyczne związane z poczuciem sensu życia u DDA. Metoda. W badaniach zastosowano: Children of Alcoholics Scenning Test Jones’a (CAST), Skala Dysfunkcjonalności Rodziny Pochodzenia Gąsiora (SDRP), Skala Klinicznych Objawów Psychopato-logicznych Derogatis’a, Lipman’a i Covi (SCL-90), Inwentarz Symptomów Traumatycznych (TSI-A) Briere’a, Aktywności Noetyczne (TND) Popielskiego oraz ankietę dot. funkcjonowania społecznego Gąsiora. Badana grupa liczyła 350 DDA. Średnia wieku badanych wynosiła 30.2 lat, (70% kobiety). Do opracowania statystycznego wykorzystano analizę skupień, analizę wariancji oraz modelowanie strukturalne metodą PLS-SEM/PM. Wyniki. Wynik analiz pozwoliły na wyodrębnienie trzech typów doświadczeń z dzieciństwa związanych z nasileniem czynników traumatycznych i funkcjonowaniem rodziców. Typy doświadczeń były istotnie powiązane z ogólnym psychologicznym dystresem i nasileniem stresu pourazowego. Aktywności noetyczne odnoszące się do umiejętności budowania oparcia w sobie, kształtowania celów życiowych oraz poczucia sensu życia są istotnym czynnikiem chroniącym przed problemami psychopatologicznymi. Wnioski. Doświadczenia dzieciństwa DDA są istotnie zróżnicowane. Powiązane są one z nasileniem stresu pourazowego i problemami przystosowawczymi u DDA. Umiejętności noetyczne są ważnym czynnikiem chroniącym przed psychopatologią. Podsumowanie. Związki między niekorzystnymi doświadczeniami dzieciństwa a ich efektami w różnych fazach życia wymagają dalszych badań uwzględniających działanie czynników chroniących.

Dorosłe Dzieci Alkoholików, niekorzystne doświadczenia dzieciństwa, stres pourazowy, poczucie sensu życia, PLS-SEM.