Array
(
  [id] => 96
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.71
  [title] => DYNAMIKA JAKOŚCI ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO JAKO PREDYKTOR SYTUACJI ROZWODOWEJ
  [title_en] => DYNAMICS OF QUALITY OF MARRIAGE AS A PREDICTOR OF DIVORCE SITUATION
  [authors] => Mieczyslaw Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Karol Karasiewicz
  [abstract] => 

Prezentowany projekt badawczy dotyczy wybranych uwarunkowań trwałości-rozpadu związków małżeńskich. Czas jaki upływa od momentu zawarcia małżeństwa do podjęcia kroków prawnych ku jego rozwiązaniu (zazwyczaj przez jedną ze stron) jest bardzo różny. W artykule jest analizowany problem: Jak przedstawia się dynamika satysfakcji z małżeństwa partnerów ze związków stabilnych i rozpadających się, czy na podstawie analizy tej dynamiki(uwzględniającej płeć, staż małżeński, stopień podobieństwa ocen) można przewidywać tendencje prorozwodowe żon lub (i) mężów? Analizy dotyczyły dwóch grup małżeństw: 1) będących w trakcie procesu rozwodowego – 800 par; 2) małżeństw odpowiednio dobranych (800 par) w aspekcie stażu małżeńskiego, wykształcenia, liczby dzieci – stanowiących grupę porównawczą. W badaniach zastosowano pomiar satysfakcji ze związku w różnych etapach jego trwania (drabina Cantrilla). Wyniki badań pokazały, że partnerzy ze związków stabilnych ujawniają podobną dynamikę satysfakcji z małżeństwa, u partnerów rozwodzących się ocena jakości małżeństwa z biegiem lat jest regresywna oraz występuje rozbieżność ocen (żony są bardziej niezadowolone niż mężowie). 

[abstract_en] =>

The following scientifi c research concerns chosen factors contributing to marriage breakdown/stability. The time period, which passes since the moment of getting married up to undertaking steps aiming at its cancelling (usually by one side) is very different. The article analyzed the problem: What is the dynamics of marriage satisfaction with respect to partners from stable relationships and those breaking down, is it possible to predict pro-divorce tendencies of wives and/or husbands basing on this dynamics (taking into consideration gender, marriage seniority, similarity of delivered evaluations)? The analysis refered to two groups of marriages: 1) Marriages under divorce proceedings (800 couples), 2) Well matched marriages (800 couples) with regard to marriage seniority, level of education and number of children, which constitute a comparative group. The following research aims at satisfaction from marriage at its different stages (Cantril’s Ladder). The results of the study have shown that partners from stable relationships present a similar dynamics of satisfaction from marriage whereas for partners during a divorce, the evaluation of the quality of marriage becomes regressive with time, the assessments of husbands and wives become divergent ( wives tend to be more dissatisfi ed than husbands).

[keywords] => Słowa kluczowe: małżeństwo, rozwód, stabilność, satysfakcja, staż małżeński [keywords_en] => Key words: marriage, divorce, stability, satisfaction, marriage seniority [file_path] => /files/articles/2017-23-dynamika-jakoci-zwizku-maeskiego-jako-predyktor-sytuacji-rozwodowej.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 71-87 )
dynamika-jakoci-zwizku-maeskiego-jako-predyktor-sytuacji-rozwodowej

DYNAMIKA JAKOŚCI ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO JAKO PREDYKTOR SYTUACJI ROZWODOWEJ

okladka
DYNAMICS OF QUALITY OF MARRIAGE AS A PREDICTOR OF DIVORCE SITUATION

Mieczyslaw Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Karol Karasiewicz

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.71

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 71-87

Prezentowany projekt badawczy dotyczy wybranych uwarunkowań trwałości-rozpadu związków małżeńskich. Czas jaki upływa od momentu zawarcia małżeństwa do podjęcia kroków prawnych ku jego rozwiązaniu (zazwyczaj przez jedną ze stron) jest bardzo różny. W artykule jest analizowany problem: Jak przedstawia się dynamika satysfakcji z małżeństwa partnerów ze związków stabilnych i rozpadających się, czy na podstawie analizy tej dynamiki(uwzględniającej płeć, staż małżeński, stopień podobieństwa ocen) można przewidywać tendencje prorozwodowe żon lub (i) mężów? Analizy dotyczyły dwóch grup małżeństw: 1) będących w trakcie procesu rozwodowego – 800 par; 2) małżeństw odpowiednio dobranych (800 par) w aspekcie stażu małżeńskiego, wykształcenia, liczby dzieci – stanowiących grupę porównawczą. W badaniach zastosowano pomiar satysfakcji ze związku w różnych etapach jego trwania (drabina Cantrilla). Wyniki badań pokazały, że partnerzy ze związków stabilnych ujawniają podobną dynamikę satysfakcji z małżeństwa, u partnerów rozwodzących się ocena jakości małżeństwa z biegiem lat jest regresywna oraz występuje rozbieżność ocen (żony są bardziej niezadowolone niż mężowie). 

Słowa kluczowe: małżeństwo, rozwód, stabilność, satysfakcja, staż małżeński