Array
(
  [id] => 95
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.59
  [title] => DZIECI URODZONE PRZEDWCZEŚNIE PO SYNDROMIE PRZETACZANIA KRWI MIĘDZY PŁODAMI (TTTS) – JUŻ ZDROWE? CZY JESZCZE CHORE?
  [title_en] => PREMATURE BABIES AFTER TWIN-TO-TWIN TRANSFUSION SYNDROME (TTTS) – RECOVERED OR STILL ILL?
  [authors] => Mariola Bidzan, Anna Borucka-Kotwica
  [abstract] => 

Celem pracy jest ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, które już w życiu płodowym musiały przeżyć zabieg koagulacji laserowej. Przeprowadzone badania obejmowały 38 dzieci urodzonych z ciąż, w czasie których rozwinął się TTTS. W celu przeprowadzenia porównań dzieci urodzonych z ciąż, w czasie których rozwinął się TTTS z grupą kontrolną do grupy wcześniaków dopasowano wcześniaki z grupy kontrolnej pod względem płci, tygodnia urodzenia, masy urodzeniowej, wyniku w skali Apgar, a także wieku, w jakim było dziecko w momencie przeprowadzania badania. W ten sposób uzyskano grupę kontrolną, w której znajdowało się 35 wcześniaków bez TTTS. Zastosowano następujące metody badawcze: Bayley Scales of Infant and Toddler Development Third Edition, analizę dokumentacji medycznej, rozmowy z rodzicami. Wykazano, że większość dzieci urodzonych z ciąż, w czasie których rozwinął się TTTS, w rozwijaja się prawidłowo. Rozwój „biorcy” jest istotnie lepszy od rozwoju „dawcy” w zakresie funkcji: poznawczych, językowych, języka biernego, motoryki małej. Rozwój dzieci po TTTS jest niższy niż dzieci urodzonych przedwcześnie w zakresie poznawczym, językowym (w tym języka czynnego) oraz motoryki małej.

[abstract_en] =>

The main objective of this research is estimation of the psychomotor development in early childhood children who underwent the laser coagulation procedure while in the womb. The study involved 38 prematurely born children affected with TTTS. In order to compare the TTTS affected children with prematurely born children from the control group, the children were matched in terms of sex, week of birth, birth weight, Apgar score, as well as the age at the time of the study. This way, a control group was obtained that counted 35 prematurely born children without TTTS. The research method used: Bayley Scales of Infant and Toddler Development Third Edition, medical history documentation, parents interview. The results suggest overall normal psychomotor development of children with TTTS. However, signifi cant differences were observed between the donor and the recipient in terms of cognitive functioning, language functioning, receptive language and fi ne motor skills; where the development of the recipient is better than that of the donor. The psychomotor development of children with TTTS in comparison to control prematurely born children was worse in the cognitive, language (including expressive language), fi ne motor skills domains.

[keywords] => Słowa kluczowe: rozwój psychoruchowy, BSID-III, TTTS, bliźnięta, wcześniactwo, wczesne dzieciństwo [keywords_en] => Key words: psychomotor development, BSID-III, TTTS, twins, prematurity, early childhood [file_path] => /files/articles/2017-23-dzieci-urodzone-przedwczenie-po-syndromie-przetaczania-krwi-midzy-podami-ttts-ju-zdrowe-czy-jeszcze-chore.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 59-70 )
dzieci-urodzone-przedwczenie-po-syndromie-przetaczania-krwi-midzy-podami-ttts-ju-zdrowe-czy-jeszcze-chore

DZIECI URODZONE PRZEDWCZEŚNIE PO SYNDROMIE PRZETACZANIA KRWI MIĘDZY PŁODAMI (TTTS) – JUŻ ZDROWE? CZY JESZCZE CHORE?

okladka
PREMATURE BABIES AFTER TWIN-TO-TWIN TRANSFUSION SYNDROME (TTTS) – RECOVERED OR STILL ILL?

Mariola Bidzan, Anna Borucka-Kotwica

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.59

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 59-70

Celem pracy jest ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, które już w życiu płodowym musiały przeżyć zabieg koagulacji laserowej. Przeprowadzone badania obejmowały 38 dzieci urodzonych z ciąż, w czasie których rozwinął się TTTS. W celu przeprowadzenia porównań dzieci urodzonych z ciąż, w czasie których rozwinął się TTTS z grupą kontrolną do grupy wcześniaków dopasowano wcześniaki z grupy kontrolnej pod względem płci, tygodnia urodzenia, masy urodzeniowej, wyniku w skali Apgar, a także wieku, w jakim było dziecko w momencie przeprowadzania badania. W ten sposób uzyskano grupę kontrolną, w której znajdowało się 35 wcześniaków bez TTTS. Zastosowano następujące metody badawcze: Bayley Scales of Infant and Toddler Development Third Edition, analizę dokumentacji medycznej, rozmowy z rodzicami. Wykazano, że większość dzieci urodzonych z ciąż, w czasie których rozwinął się TTTS, w rozwijaja się prawidłowo. Rozwój „biorcy” jest istotnie lepszy od rozwoju „dawcy” w zakresie funkcji: poznawczych, językowych, języka biernego, motoryki małej. Rozwój dzieci po TTTS jest niższy niż dzieci urodzonych przedwcześnie w zakresie poznawczym, językowym (w tym języka czynnego) oraz motoryki małej.

Słowa kluczowe: rozwój psychoruchowy, BSID-III, TTTS, bliźnięta, wcześniactwo, wczesne dzieciństwo