Array
(
  [id] => 352
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Efektywne rozwiązywanie konfliktów towarzyszących inwestycjom celu publicznego
  [title_en] => EFFECTIVE RESOLUTION OF CONFLICTS ASSOCIATED WITH PUBLIC WORKS PROJECTS
  [authors] => Agnieszka Fornalczyk
  [abstract] => 

Artykuł porusza problematykę efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych występujących w warunkach realizacji inwestycji celu publicznego. W części pierwszej autorka omawia zagadnienia specyfiki i uwarunkowań konfliktów gospodarczych, ich najczęstszych sposobów rozwiązywania oraz towarzyszących im nastawień. Część druga tekstu poświęcona jest prezentacji podstawowych celów, założeń i metod badań własnych nad negocjacyjnymi strategiami rozwiązywania sporów weryfikowanymi w warunkach realizacji rzeczywistych przedsięwzięć celu publicznego. Część trzecia zawiera obszerną prezentację i dyskusję otrzymanych rezultatów badawczych dotyczących stosowania strategii wykorzystujących negocjacje, zorientowanych na wspólne wypracowywanie rozwiązań w sytuacjach sporów o interesy. Autorka dochodzi do wniosku, iż efektywnymi sposobami rozwiązywania trudnych sytuacji konfliktowych, wartymi rekomendowania, są rozwiązania negocjacyjne. Z uwagi na wysokie koszty społeczno-ekonomiczne rozwiązania arbitralne, np., specustawowe powinny być stosowane rozważnie, w stosunku do jednostek oporujących, działających na szkodę inwestycji, po wyczerpaniu wszystkich możliwości negocjacyjnych.

[abstract_en] =>

The article discusses the problem of solving conflict situations related to public works projects. In the first part the author discusses specifics and determinants of economic conflicts, the common ways of solving them and the accompanying attitudes. The second part is devoted to the presentation of the basic objectives, assumptions, and methods of own research on negotiation strategies of conflict resolution, studied in real public works projects situations. The third part contains a detailed analysis and discussion of research results, concerning the application of negotiation strategies, oriented toward development of common solutions in situations of conflicts of interests. The author concludes that, in accordance with effective ways of solving difficult conflict situations, negotiation-based solutions are worth recommending and are preferable. After all the negotiating capacity has been exhausted special legislation can be used in case of recalcitrant individuals, that act to the detriment of public works project, however due to high socioeconomic costs, any such arbitrary solution should be used judiciously.

[keywords] => negotiation, conflict resolution, negotiation strategies [keywords_en] => negotiation, conflict resolution, negotiation strategies [file_path] => /files/articles/2012-18-efektywne-rozwizywanie-konfliktw-towarzyszcych-inwestycjom-celu-publicznego.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 231-236 )
efektywne-rozwizywanie-konfliktw-towarzyszcych-inwestycjom-celu-publicznego

Efektywne rozwiązywanie konfliktów towarzyszących inwestycjom celu publicznego

okladka
EFFECTIVE RESOLUTION OF CONFLICTS ASSOCIATED WITH PUBLIC WORKS PROJECTS

Agnieszka Fornalczyk

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 231-236

Artykuł porusza problematykę efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych występujących w warunkach realizacji inwestycji celu publicznego. W części pierwszej autorka omawia zagadnienia specyfiki i uwarunkowań konfliktów gospodarczych, ich najczęstszych sposobów rozwiązywania oraz towarzyszących im nastawień. Część druga tekstu poświęcona jest prezentacji podstawowych celów, założeń i metod badań własnych nad negocjacyjnymi strategiami rozwiązywania sporów weryfikowanymi w warunkach realizacji rzeczywistych przedsięwzięć celu publicznego. Część trzecia zawiera obszerną prezentację i dyskusję otrzymanych rezultatów badawczych dotyczących stosowania strategii wykorzystujących negocjacje, zorientowanych na wspólne wypracowywanie rozwiązań w sytuacjach sporów o interesy. Autorka dochodzi do wniosku, iż efektywnymi sposobami rozwiązywania trudnych sytuacji konfliktowych, wartymi rekomendowania, są rozwiązania negocjacyjne. Z uwagi na wysokie koszty społeczno-ekonomiczne rozwiązania arbitralne, np., specustawowe powinny być stosowane rozważnie, w stosunku do jednostek oporujących, działających na szkodę inwestycji, po wyczerpaniu wszystkich możliwości negocjacyjnych.

negotiation, conflict resolution, negotiation strategies