Array
(
  [id] => 379
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Eksternalizacja i internalizacja zaburzeń a poczucie satysfakcji życiowej dzieci i młodzieży
  [title_en] => ASSOCIATIONS BETWEEN EXTERNALIZING PROBLEMS, INTERNALIZING PROBLEMS AND LIFE SATISFACTION AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS
  [authors] => Iwona Grzegorzewska
  [abstract] => 

Przez ostatnie dziesięciolecie wielu naukowców zwraca coraz większą uwagę na zagadnienia związane z analizą natury i uwarunkowań tzw. dobrego życia. Badania te mają na celu poprawę jakości życia wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy są z grup ryzyka lub ujawniają objawy psychopatologiczne. W opozycji do badań skoncentrowanych na zaburzeniach, psychologia pozytywna zwraca się w kierunku traktowania zdrowia psychicznego całościowo, uwzględniając pojęcie satysfakcji życiowej jako ważnego wymiaru dobrostanu człowieka. Prezentowany artykuł zajmuje się zagadnieniem satysfakcji życiowej jako jednego ze wskaźników zdrowia psychicznego. W odniesieniu do dorosłych temat jest szeroko eksplorowany, zdecydowanie mniej jest badań dotyczących poziomu zadowolenia z życia wśród dzieci i młodzieży. Prezentowane są wyniki badań dotyczące satysfakcji życiowej młodych ludzi i związku z tendencją do eksternalizacji i internalizacji problemów. Analizuje się również wpływ sukcesów w realizacji zadań rozwojowych na subiektywne poczucie zadowolenia z życia. Dyskutowane są również dalsze kierunki badań w tym obszarze.

[abstract_en] =>

Over the years, various psychologists have furthered interest in studies of the nature and determinants of a good life. Such scientific undertakings are expected to improve the quality of life for all individuals, not just individuals who are at risk or who already demonstrate psychopathological conditions. To contrast with a previous emphasis on psychopathology, the development of a positive psychology requires constructs and measures that reflect the full range of human functioning, incorporating indicators of high levels of wellness as well as psychopathological functioning. This article discusses one such construct; life satisfaction, which has been studied extensively in adulthood, but which has only recently gained attention in children and adolescents. This article presents life satisfaction assessment research with children and adolescents, specifically with regard to relationships with externalizing and internalizing problems and developmental tasks. Potential future directions in life satisfaction research among youth are also briefly discussed.

[keywords] => well-being, mental health, disorder, children [keywords_en] => well-being, mental health, disorder, children [file_path] => /files/articles/2013-19-eksternalizacja-i-internalizacja-zaburze-a-poczucie-satysfakcji-yciowej-dzieci-i-modziey.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 95-103 )
eksternalizacja-i-internalizacja-zaburze-a-poczucie-satysfakcji-yciowej-dzieci-i-modziey

Eksternalizacja i internalizacja zaburzeń a poczucie satysfakcji życiowej dzieci i młodzieży

okladka
ASSOCIATIONS BETWEEN EXTERNALIZING PROBLEMS, INTERNALIZING PROBLEMS AND LIFE SATISFACTION AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS

Iwona Grzegorzewska

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 95-103

Przez ostatnie dziesięciolecie wielu naukowców zwraca coraz większą uwagę na zagadnienia związane z analizą natury i uwarunkowań tzw. dobrego życia. Badania te mają na celu poprawę jakości życia wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy są z grup ryzyka lub ujawniają objawy psychopatologiczne. W opozycji do badań skoncentrowanych na zaburzeniach, psychologia pozytywna zwraca się w kierunku traktowania zdrowia psychicznego całościowo, uwzględniając pojęcie satysfakcji życiowej jako ważnego wymiaru dobrostanu człowieka. Prezentowany artykuł zajmuje się zagadnieniem satysfakcji życiowej jako jednego ze wskaźników zdrowia psychicznego. W odniesieniu do dorosłych temat jest szeroko eksplorowany, zdecydowanie mniej jest badań dotyczących poziomu zadowolenia z życia wśród dzieci i młodzieży. Prezentowane są wyniki badań dotyczące satysfakcji życiowej młodych ludzi i związku z tendencją do eksternalizacji i internalizacji problemów. Analizuje się również wpływ sukcesów w realizacji zadań rozwojowych na subiektywne poczucie zadowolenia z życia. Dyskutowane są również dalsze kierunki badań w tym obszarze.

well-being, mental health, disorder, children