Array
(
  [id] => 350
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Empowerment w ujęciu procesualnym
  [title_en] => THE PROCESSUAL CONCEPT OF EMPOWERMENT
  [authors] => Dorota Kanafa-Chmielewska
  [abstract] => 

Artykuł składa się z dwóch części teoretycznej i omówienia zagadnień praktycznych. W pierwszej z nich przedstawiono dominujące ujęcia umacniania (empowermentu). Mają one charakter menedżerski, psychologiczny i psychologiczno-menedżerski. W wyniku ich analizy ustalono warunki, które są konieczne do wystąpienia umacniania oraz sformułowano autorską definicję tego pojęcia. Część praktyczna wskazuje możliwości wdrożenia procesu umacniania na poziomie jednostkowym, organizacyjnym i wspólnotowym, czyli rynkowym. Podkreślić należy, że umacnianie nie jest procesem uniwersalnym, możliwym do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie. 

[abstract_en] =>

The article consists of two parts: theoretical section and discussion of practical issues. The former presents the relevant approaches to empowerment, which are managerial, psychological or psycho-managerial in nature. Due to the analysis of these approaches, the circumstances necessary for empowerment were distinguished, along with a new definition of this concept. The practical part indicates the opportunities at three levels: individual, organizational and community. It is worth emphasizing that empowerment is not a universal process adaptable to every company. 

[keywords] => umacnianie (empowerment), poczucie własnej skuteczności, poczucie kontroli socjopolitycznej [keywords_en] => empowerment, self-efficacy, sociopolitical control [file_path] => /files/articles/2012-18-empowerment-w-ujciu-procesualnym.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 211-219 )
empowerment-w-ujciu-procesualnym

Empowerment w ujęciu procesualnym

okladka
THE PROCESSUAL CONCEPT OF EMPOWERMENT

Dorota Kanafa-Chmielewska

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 211-219

Artykuł składa się z dwóch części teoretycznej i omówienia zagadnień praktycznych. W pierwszej z nich przedstawiono dominujące ujęcia umacniania (empowermentu). Mają one charakter menedżerski, psychologiczny i psychologiczno-menedżerski. W wyniku ich analizy ustalono warunki, które są konieczne do wystąpienia umacniania oraz sformułowano autorską definicję tego pojęcia. Część praktyczna wskazuje możliwości wdrożenia procesu umacniania na poziomie jednostkowym, organizacyjnym i wspólnotowym, czyli rynkowym. Podkreślić należy, że umacnianie nie jest procesem uniwersalnym, możliwym do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie. 

umacnianie (empowerment), poczucie własnej skuteczności, poczucie kontroli socjopolitycznej