Array
(
  [id] => 48
  [date] => 2016-08-02
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.1.81
  [title] => Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników
  [title_en] => WORK ETHIC, THE WORKING VALUES AND WORK COMMITMENT
  [authors] => Damian Grabowski, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska
  [abstract] => 

Artykuł pokazuje badania dotyczące związków między etyką pracy a wartościami realizowanymi poprzez wykonywanie pracy. Etyka pracy została przedstawiona jako syndrom ośmiu postaw i przekonań: traktowania pracy jako wartości i obowiązku moralnego, spostrzegania pracy jako centrum życia, przekonania o wartości ciężkiej pracy, dezaprobaty marnowania czasu, niechęci do czasu wolnego, odraczania gratyfikacji oraz gotowości do moralnego postępowania i polegania na sobie. Wartości realizowane w pracy przedstawione zostały jako syndromy obejmujące dążenia do samorealizacji, realizacji celów prospołecznych, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz dobrobytu. Analiza skupień przeprowadzona na danych uzyskanych w badaniach 262 pracowników wyodrębniła cztery grupy badanych: 1) słabo wartościujących pracę, 2) uznających etykę dobrej roboty (wysoka etyka pracy i samorealizacja), 3) wartościujących pracę z obowiązku (tylko wysoka etyka pracy) oraz 4) samorealizujących się i słabo wartościujących pracę. Jak pokazała analiza – największy stopień zaangażowania w pracę wykazują osoby ze skupienia 2, nieco mniejszy ze skupień 3 i 4, zaś najmniejszy osoby ze skupienia 1. Osoby z tego skupienia przejawiają też niższy poziom afektywnego i normatywnego przywiązania do organizacji, zaś z pozostałych podobny i wyższy.

[abstract_en] => [keywords] => etyka pracy, wartości w pracy, moralność, samorealizacja [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2016-22-etyka-pracy-i-wartoci-realizowane-w-pracy-a-zaangaowanie-pracownikw.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1 [strony] => 81-90 )
etyka-pracy-i-wartoci-realizowane-w-pracy-a-zaangaowanie-pracownikw

Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników

okladka
WORK ETHIC, THE WORKING VALUES AND WORK COMMITMENT

Damian Grabowski, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska

DOI:10.14691/CPPJ.22.1.81

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1
Strony: 81-90

Artykuł pokazuje badania dotyczące związków między etyką pracy a wartościami realizowanymi poprzez wykonywanie pracy. Etyka pracy została przedstawiona jako syndrom ośmiu postaw i przekonań: traktowania pracy jako wartości i obowiązku moralnego, spostrzegania pracy jako centrum życia, przekonania o wartości ciężkiej pracy, dezaprobaty marnowania czasu, niechęci do czasu wolnego, odraczania gratyfikacji oraz gotowości do moralnego postępowania i polegania na sobie. Wartości realizowane w pracy przedstawione zostały jako syndromy obejmujące dążenia do samorealizacji, realizacji celów prospołecznych, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz dobrobytu. Analiza skupień przeprowadzona na danych uzyskanych w badaniach 262 pracowników wyodrębniła cztery grupy badanych: 1) słabo wartościujących pracę, 2) uznających etykę dobrej roboty (wysoka etyka pracy i samorealizacja), 3) wartościujących pracę z obowiązku (tylko wysoka etyka pracy) oraz 4) samorealizujących się i słabo wartościujących pracę. Jak pokazała analiza – największy stopień zaangażowania w pracę wykazują osoby ze skupienia 2, nieco mniejszy ze skupień 3 i 4, zaś najmniejszy osoby ze skupienia 1. Osoby z tego skupienia przejawiają też niższy poziom afektywnego i normatywnego przywiązania do organizacji, zaś z pozostałych podobny i wyższy.

etyka pracy, wartości w pracy, moralność, samorealizacja