Array
(
  [id] => 414
  [date] => 2019-03-13
  [doi] => 10.14691/CPPJ.20.1.139
  [title] => Filozofia moralna a akceptacja przejawów nieuczciwości akademickiej przez studentów uczelni wyższych
  [title_en] => MORAL PHILOSOPHY AND ACCEPTANCE OF DIFFERENT FORMS OF ACADEMIC DISHONESTY BY UNIVERSITY STUDENTS
  [authors] => Agata Chudzicka-Czupała
  [abstract] => 

Artykuł porusza problem uwarunkowańakceptacji przejawów nieuczciwości akademickiej. Ukazano tu wyniki badań przeprowadzonych wśród 285 studentów uczelni wyższych na Śląsku. Badania koncentrują się na wybranych wymiarach filozofii moralnej jednostki jako czynniku różnicującym poziom akceptacji nieuprawnionego korzystania z czyjejś pracy czyli ściągania i plagiatowania. Rezultaty dowodzą, że studenci o różnej filozofii moralnej różnią się w zakresie akceptacji nieuczciwości akademickiej. Wyniki badań niosą ze sobą istotne implikacje praktyczne.

[abstract_en] =>

The article discusses the problem of the conditions of acceptability of different forms of academic dishonesty.A sample of 285 university students from Silesia participated. The analyses are conducted in the context of the chosen dimensions of individual moral philosophy. The results demonstrate that students with different individual moral philosophy differ in terms of acceptance of cheating and plagiarism. The more an individual believes in relativism, narcissism/egoism, Machiavellianism, and cost-benefit calculation, the more she/he accepts cheating and plagiarism. The direction of the future research is shown.

[keywords] => nieuczciwość akademicka, ściąganie, plagiatowanie, filozofia moralna [keywords_en] => academic dishonesty, cheating, plagiarism, moral philosophy [file_path] => /files/articles/2014-20-filozofia-moralna-a-akceptacja-przejaww-nieuczciwoci-akademickiej-przez-studentw-uczelni-wyszych.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1 [strony] => 139-148 )
filozofia-moralna-a-akceptacja-przejaww-nieuczciwoci-akademickiej-przez-studentw-uczelni-wyszych

Filozofia moralna a akceptacja przejawów nieuczciwości akademickiej przez studentów uczelni wyższych

okladka
MORAL PHILOSOPHY AND ACCEPTANCE OF DIFFERENT FORMS OF ACADEMIC DISHONESTY BY UNIVERSITY STUDENTS

Agata Chudzicka-Czupała

DOI:10.14691/CPPJ.20.1.139

Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1
Strony: 139-148

Artykuł porusza problem uwarunkowańakceptacji przejawów nieuczciwości akademickiej. Ukazano tu wyniki badań przeprowadzonych wśród 285 studentów uczelni wyższych na Śląsku. Badania koncentrują się na wybranych wymiarach filozofii moralnej jednostki jako czynniku różnicującym poziom akceptacji nieuprawnionego korzystania z czyjejś pracy czyli ściągania i plagiatowania. Rezultaty dowodzą, że studenci o różnej filozofii moralnej różnią się w zakresie akceptacji nieuczciwości akademickiej. Wyniki badań niosą ze sobą istotne implikacje praktyczne.

nieuczciwość akademicka, ściąganie, plagiatowanie, filozofia moralna