Array
(
  [id] => 384
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.159
  [title] => Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy
  [title_en] => PSYCHOLOGICAL INTERVENTION HELP IN A SITUATION OF CATASTROPHE
  [authors] => Dorota Kubacka-Jasiecka
  [abstract] => 

Opracowanie przedstawia rozważania dotyczące roli i znaczenia interwencyjnej pomocy psychologicznej w sytuacjach katastroficznych. w części pierwszej artykułu zostają scharakteryzowane psychologiczne aspekty i wymiary katastrof/kataklizmów jako złożonego kryzysu społeczności jako systemu obejmującego jednostkowe traumatyczne kryzysy ocalałych ofiar, służb ratunkowych i wszystkich uczestników wydarzeń katastroficznych. Część druga opracowania przedstawia model interwencji i pomocy psychologicznej podporządkowany trzem stadiom katastrofy – przed, w jej trakcie i po katastrofie (czas bezpośredni i odległy), w których występuje zróżnicowanie zadań interwencyjnych. Ponadto opracowanie podejmuje problematykę możliwości i ograniczeń, a przede wszystkim edukacji i przygotowania służb interwencji kryzysowej do udzielania psychologicznej pomocy w sytuacjach katastrof i kataklizmów.

[abstract_en] =>

This paper shows considerations concerning the importance of psychological help in a catastrophe. The first part of this article describes psychological aspects of catastrophes as a composite crisis of society and as a system that includes individual traumatic crises of surviving victims, emergency services and other participants of a catastrophe. The second part shows intervention and psychological help model subordinated to the stages of a catastrophe – before, during and after the catastrophe. In these stages there is a variety of interventions tasks. Moreover, the paper presents the issue of availability of help and its restrictions, however, the problems connected with the preparations of crisis intervention services for giving psychological aid and education during catastrophes.

Key words: catastrophe crisis intervention, psychological help, survived victims, emergency services

[keywords] => interwencja kryzysowa, kryzysy, pomoc psychologiczna, kryzysy ocalałych ofiar, usługi [keywords_en] => catastrophe crisis intervention, psychological help, survived victims, emergency services [file_path] => /files/articles/2013-19-interwencyjna-pomoc-psychologiczna-w-sytuacji-katastrofy.pdf [okladka] => psychologia_spoleczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 159-170 )
interwencyjna-pomoc-psychologiczna-w-sytuacji-katastrofy

Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy

okladka
PSYCHOLOGICAL INTERVENTION HELP IN A SITUATION OF CATASTROPHE

Dorota Kubacka-Jasiecka

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.159

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 159-170

Opracowanie przedstawia rozważania dotyczące roli i znaczenia interwencyjnej pomocy psychologicznej w sytuacjach katastroficznych. w części pierwszej artykułu zostają scharakteryzowane psychologiczne aspekty i wymiary katastrof/kataklizmów jako złożonego kryzysu społeczności jako systemu obejmującego jednostkowe traumatyczne kryzysy ocalałych ofiar, służb ratunkowych i wszystkich uczestników wydarzeń katastroficznych. Część druga opracowania przedstawia model interwencji i pomocy psychologicznej podporządkowany trzem stadiom katastrofy – przed, w jej trakcie i po katastrofie (czas bezpośredni i odległy), w których występuje zróżnicowanie zadań interwencyjnych. Ponadto opracowanie podejmuje problematykę możliwości i ograniczeń, a przede wszystkim edukacji i przygotowania służb interwencji kryzysowej do udzielania psychologicznej pomocy w sytuacjach katastrof i kataklizmów.

interwencja kryzysowa, kryzysy, pomoc psychologiczna, kryzysy ocalałych ofiar, usługi