Array
(
  [id] => 92
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.35
  [title] => JAKOŚĆ I STABILNOŚĆ MAŁŻEŃSTW DWÓCH KARIER
  [title_en] => THE QUALITY AND STABILITY OF DUAL-CARRIER MARRIAGES
  [authors] => Iwona Janicka
  [abstract] => 

Kariera zawodowa bywa moderatorem relacji między małżonkami. Podjęto badania dotyczące jakości i stabilności małżeństw partnerów, którzy są zorientowani na karierę zawodową. Zbadano 30 par (60 osób) zorientowanych na rozwój zawodowy (małżeństwa kariery). Grupę kontrolną stanowiło 50 par (100 osób) nie zainteresowanych rozwojem zawodowym (małżeństwa pracy). W sumie zbadano 160 osób w wieku od 26 do 45 lat. Do badań zastosowano zmodyfikowaną Skalę Powodzenia Małżeństwa (na podstawie Skali Powodzenia Małżeństwa Braun-Gałkowskiej), Skalę Wzajemnej Zależności Partnerów Rathaus i O`Leary w adaptacji M.B. Babiuch i O. Kriegelewicz oraz Arkusz Opisu Pracy Neuberga i Allerbecka w adaptacji A. Zalewskiej. Wyniki badań pokazały, że bardziej zadowolone z pracy są małżeństwa kariery niż pracy. Potwierdzono również występowanie związku między zadowoleniem z pracy a zadowoleniem z małżeństwa, który okazał się znaczący dla kobiet. Mniej stabilne okazały się małżeństw kariery niż pracy.

[abstract_en] =>

Professional career can be a moderator of relations between spuoses. Reasearch has been undertaken to evaluate the quality and stability of marriages in which partners are career-oriented. The research examined 30 couples (60 persons) oriented on professional development (dual-career mariages). The control group consisted of 50 couples (100 persons) not interested in professional development (dual-earner marriages). In total, 160 persons aged 26-45 have been examined. The study used a modifi ed Marriage Success Scale (developed on the basis of Marriage Success Scale by Braun-Gałkowska); the Spouse Dependence Scale by Rathaus and O`Leary, adapted by M.B. Babiuch and O. Kriegelewicz; and the Sheet Job Description by Neuberg and Allerbeck, adapted by A. Zalewska. The results of the study have shown that dual-career couples are more satisfi ed with work than dual-earner couples. It has also been confi rmed that there is a relation between satisfaction from one’s work and satisfation from one’s marriage, which turned out signifi cant for women. Dual-carrer marriages proved to be less stable than dual-earner marriages.

[keywords] => Słowa kluczowe: małżeństwo, podwójne kariery, satysfakcja, stabilne związki. [keywords_en] => Key words: marriage, dual-career, two carriers, satisfaction, stable relationship’s stability [file_path] => /files/articles/2017-23-jako-i-stabilno-maestw-dwch-karier.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 35-42 )
jako-i-stabilno-maestw-dwch-karier

JAKOŚĆ I STABILNOŚĆ MAŁŻEŃSTW DWÓCH KARIER

okladka
THE QUALITY AND STABILITY OF DUAL-CARRIER MARRIAGES

Iwona Janicka

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.35

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 35-42

Kariera zawodowa bywa moderatorem relacji między małżonkami. Podjęto badania dotyczące jakości i stabilności małżeństw partnerów, którzy są zorientowani na karierę zawodową. Zbadano 30 par (60 osób) zorientowanych na rozwój zawodowy (małżeństwa kariery). Grupę kontrolną stanowiło 50 par (100 osób) nie zainteresowanych rozwojem zawodowym (małżeństwa pracy). W sumie zbadano 160 osób w wieku od 26 do 45 lat. Do badań zastosowano zmodyfikowaną Skalę Powodzenia Małżeństwa (na podstawie Skali Powodzenia Małżeństwa Braun-Gałkowskiej), Skalę Wzajemnej Zależności Partnerów Rathaus i O`Leary w adaptacji M.B. Babiuch i O. Kriegelewicz oraz Arkusz Opisu Pracy Neuberga i Allerbecka w adaptacji A. Zalewskiej. Wyniki badań pokazały, że bardziej zadowolone z pracy są małżeństwa kariery niż pracy. Potwierdzono również występowanie związku między zadowoleniem z pracy a zadowoleniem z małżeństwa, który okazał się znaczący dla kobiet. Mniej stabilne okazały się małżeństw kariery niż pracy.

Słowa kluczowe: małżeństwo, podwójne kariery, satysfakcja, stabilne związki.