Array
(
  [id] => 72
  [date] => 2017-09-28
  [doi] => 0.14691/CPPJ.22.2.173
  [title] => Kiedy zadowoleni z pracy są także zadowoleni z życia? Rola kompetencji pracownika i jego dopasowania do środowiska pracy
  [title_en] => WHEN WORK SATISFACTION TRANSLATES INTO LIFE SATISFACTION? THE ROLE OF AN EMPLOYEE’S COMPETENCES AND THEIR ADJUSTMENT TO THE WORK ENVIRONMENT
  [authors] => Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, Krystyna Skarżyńska
  [abstract] => 

Dotychczasowe badania pokazały, że między zadowoleniem z pracy a zadowoleniem z życia czasem istnieje relacja pozytywna, czasem negatywna lub brak istotnego związku. Nie ustalono jednak, od czego ten rodzaj relacji zależy. W naszych badaniach sprawdzano, czy i jak ta relacja wiąże się z posiadanymi kompetencjami pracownika i ich dopasowaniem do wymagań środowiska pracy. Badanie miało charakter kwestionariuszowy i prowadzone było za pośrednictwem Internetu. Uczestnikami byli pracujący absolwenci wyższych uczelni (N = 419 osób). Mierzono deklarowany przez pracowników poziom różnych kompetencji, zarówno posiadanych, jak i wymaganych oraz rozmaite rodzaje dopasowania: organizacyjne, edukacyjne i nowe, nie mierzone dotąd w badaniach psychologicznych – dopasowanie kompetencyjne. Zastosowano kilka różnych miar zadowolenia z pracy (aspekt poznawczy oraz afektywny) i życia: Arkusz Opisu Pracy, Skalę Afektu w Pracy oraz Skalę Satysfakcji z Życia. Celem tego artykułu jest opisanie roli różnych rodzajów dopasowania człowieka do stanowiska i środowiska pracy oraz posiadanych kompetencji miękkich (osobistych, społecznych) w zadowoleniu z pracy (ocena poznawcza oraz afektywna) oraz z życia. Wykazano, jaki układ badanych zmiennych sprzyja pozytywnej relacji między zadowoleniem z pracy i życia (hipoteza promieniowana), jaki wiąże się z negatywną relacją między jednym a drugim zadowoleniem (hipoteza kompensacji), a jaki układ mierzonych zmiennych wiąże się z brakiem związku między zadowoleniem z pracy a zadowoleniem z życia (hipoteza segmentacji). Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, że dla zadowolenia z pracy oraz z życia ważniejsze jest dopasowanie człowieka do organizacji oraz brak niedoboru kompetencji, które są od niego wymagane na jego stanowisku pracy, niż posiadanie wielu tzw. miękkich kompetencji. 

[abstract_en] =>

Previous studies have shown that depending on circumstances there is a possibility of a positive, a negative or no significant relationship between job satisfaction and life satisfaction. These circumstances have not been established so far. This study verifies whether and how this relationship is associated with the acquired competencies and their adjustment to the requirements of work environment. The study was conducted through an online survey. It covered college graduates working in Poland. The declared level of different types of competences, both possessed and required, as well as various types of fit/match: organizational, educational and the new, not yet measured in psychological research competencies adjustment were assessed. Several different measures of job satisfaction (cognitive and affective aspect) and well-being (Work Description Inventory, Job Affect Scale and Satisfaction With Life Scale) were used. The purpose of this article was to describe the role of various types of workers fit to the workplace and work environment, their soft skills (personal, social) and the relationship of these variables with job and life satisfaction. It has been shown which system of tested variables fosters a positive relationship between job and life satisfaction (spillover hypothesis), which is associated with a negative relationship between these two variables (compensation hypothesis), and how the system of measured variables is associated with no relationship between job and life satisfaction (segmentation hypothesis). The obtained results have allowed us to conclude that for job and life satisfaction more important than the possessed soft skills are a person’s organization adjustment and possession of competencies that are required in their work.

[keywords] => dopasowanie organizacyjne, dopasowanie, edukacyjne, dopasowanie kompetencyjne, posiadane kompetencje, zadowolenie z pracy, zadowolenie z życia [keywords_en] => organizational fit, educational match, competencies adjustment, competencies possessed, job satisfaction, well-being [file_path] => /files/articles/2016-22-kiedy-zadowoleni-z-pracy-s-take-zadowoleni-z-ycia-rola-kompetencji-pracownika-i-jego-dopasowania-do-rodowiska-pracy.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 173-182 )
kiedy-zadowoleni-z-pracy-s-take-zadowoleni-z-ycia-rola-kompetencji-pracownika-i-jego-dopasowania-do-rodowiska-pracy

Kiedy zadowoleni z pracy są także zadowoleni z życia? Rola kompetencji pracownika i jego dopasowania do środowiska pracy

okladka
WHEN WORK SATISFACTION TRANSLATES INTO LIFE SATISFACTION? THE ROLE OF AN EMPLOYEE’S COMPETENCES AND THEIR ADJUSTMENT TO THE WORK ENVIRONMENT

Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, Krystyna Skarżyńska

DOI:0.14691/CPPJ.22.2.173

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 173-182

Dotychczasowe badania pokazały, że między zadowoleniem z pracy a zadowoleniem z życia czasem istnieje relacja pozytywna, czasem negatywna lub brak istotnego związku. Nie ustalono jednak, od czego ten rodzaj relacji zależy. W naszych badaniach sprawdzano, czy i jak ta relacja wiąże się z posiadanymi kompetencjami pracownika i ich dopasowaniem do wymagań środowiska pracy. Badanie miało charakter kwestionariuszowy i prowadzone było za pośrednictwem Internetu. Uczestnikami byli pracujący absolwenci wyższych uczelni (N = 419 osób). Mierzono deklarowany przez pracowników poziom różnych kompetencji, zarówno posiadanych, jak i wymaganych oraz rozmaite rodzaje dopasowania: organizacyjne, edukacyjne i nowe, nie mierzone dotąd w badaniach psychologicznych – dopasowanie kompetencyjne. Zastosowano kilka różnych miar zadowolenia z pracy (aspekt poznawczy oraz afektywny) i życia: Arkusz Opisu Pracy, Skalę Afektu w Pracy oraz Skalę Satysfakcji z Życia. Celem tego artykułu jest opisanie roli różnych rodzajów dopasowania człowieka do stanowiska i środowiska pracy oraz posiadanych kompetencji miękkich (osobistych, społecznych) w zadowoleniu z pracy (ocena poznawcza oraz afektywna) oraz z życia. Wykazano, jaki układ badanych zmiennych sprzyja pozytywnej relacji między zadowoleniem z pracy i życia (hipoteza promieniowana), jaki wiąże się z negatywną relacją między jednym a drugim zadowoleniem (hipoteza kompensacji), a jaki układ mierzonych zmiennych wiąże się z brakiem związku między zadowoleniem z pracy a zadowoleniem z życia (hipoteza segmentacji). Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, że dla zadowolenia z pracy oraz z życia ważniejsze jest dopasowanie człowieka do organizacji oraz brak niedoboru kompetencji, które są od niego wymagane na jego stanowisku pracy, niż posiadanie wielu tzw. miękkich kompetencji. 

dopasowanie organizacyjne, dopasowanie, edukacyjne, dopasowanie kompetencyjne, posiadane kompetencje, zadowolenie z pracy, zadowolenie z życia