Array
(
  [id] => 54
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.151
  [title] => Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalistyczno-humanistycznej metodologii nauk o człowieku
  [title_en] => THE CONCEPT OF CONSTANT INDIVIDUAL PERSONALITY TRAITS IN THE CONTEXT OF RATIO-HUMANISTIC METHODOLOGY OF HUMAN SCIENCES
  [authors] => Georgij Bałł, Jolanta Wilsz
  [abstract] => 

W artykule przedstawiono koncepcję racjonalizmu humanistycznego. Zaprezentowano podejście systemowe i jego zastosowanie w poznaniu jednostki (w szczególności, za pomocą teorii systemów autonomicznych M. Mazura). Omówiono systemową koncepcję stałych indywidualnych cech osobowości. Podano definicje tych cech. Wskazano, jakie dążenia i pragnienia człowieka pojawiają się przy różnych emisyjnościach. Przedstawiono implikacje dla różnych dziedzin ludzkiej działalności wynikające z omówionej koncepcji. Omówiono indywidualizację wyboru zawodu i procesu kształcenia ze względu na te cechy. Zaprezentowano stosowane przez Jolantę Wilsz metody systemowe przy użyciu opracowanych przez nią narzędzi do badania wartości stałych indywidualnych cech osobowości. W konkluzji stwierdzono, że koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości jest zgodna z racjonalno-humanistycznym kierunkiem, zarówno pod względem wartości, jak i orientacji metodologicznej.

[abstract_en] => [keywords] => racjonalizm humanistyczny, podejście systemowe, system autonomiczny, koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości, wybór zawodu, indywidualizacja procesu kształcenia. [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-koncepcja-staych-indywidualnych-cech-osobowoci-w-kontekcie-racjonalistycznohumanistycznej-metodologii-nauk-o-czowieku.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 151-162 )
koncepcja-staych-indywidualnych-cech-osobowoci-w-kontekcie-racjonalistycznohumanistycznej-metodologii-nauk-o-czowieku

Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalistyczno-humanistycznej metodologii nauk o człowieku

okladka
THE CONCEPT OF CONSTANT INDIVIDUAL PERSONALITY TRAITS IN THE CONTEXT OF RATIO-HUMANISTIC METHODOLOGY OF HUMAN SCIENCES

Georgij Bałł, Jolanta Wilsz

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.151

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 151-162

W artykule przedstawiono koncepcję racjonalizmu humanistycznego. Zaprezentowano podejście systemowe i jego zastosowanie w poznaniu jednostki (w szczególności, za pomocą teorii systemów autonomicznych M. Mazura). Omówiono systemową koncepcję stałych indywidualnych cech osobowości. Podano definicje tych cech. Wskazano, jakie dążenia i pragnienia człowieka pojawiają się przy różnych emisyjnościach. Przedstawiono implikacje dla różnych dziedzin ludzkiej działalności wynikające z omówionej koncepcji. Omówiono indywidualizację wyboru zawodu i procesu kształcenia ze względu na te cechy. Zaprezentowano stosowane przez Jolantę Wilsz metody systemowe przy użyciu opracowanych przez nią narzędzi do badania wartości stałych indywidualnych cech osobowości. W konkluzji stwierdzono, że koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości jest zgodna z racjonalno-humanistycznym kierunkiem, zarówno pod względem wartości, jak i orientacji metodologicznej.

racjonalizm humanistyczny, podejście systemowe, system autonomiczny, koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości, wybór zawodu, indywidualizacja procesu kształcenia.