Array
(
  [id] => 66
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.273
  [title] => Konstrukcja I walidacja Skali Gotowości do Kariery (SGK)
  [title_en] => CONSTRUCTION AND VALIDATION OF THE CAREER READINESS SCALE (CRS)
  [authors] => Augustyn Bańka
  [abstract] => 

Celem badań przedstawionych w artykule jest ocena stopnia gotowości młodzieży do zakończenia kształcenia zawodowego i rozpocząć kariery zawodowej. Chociaż rozwój kariery jest procesem przebiegającym przez całe życie, to jednak okres wczesnej dorosłości to czas szczególnie krytyczny, gdyż wymaga on potwierdzenia słuszności wcześniejszych wyborów kariery i rozpoczęcia nowego życia zawodowego jako nowy okresu rozwoju Ja. Skonstruowana Skala Gotowości do Kariera (SGK) jest miarą dojrzałości zawodowej i gotowości do podejmowania nowych ról przez nieodwracalnie angażowanie się w życie zawodowym. Empiryczna weryfikacja skali SGKprzebiegała w kilku etapach. W pierwszym badaniu (N = 309) przeprowadzono analizę czynnikową. Przetestowano kilka długości wersji skali SGK z różną liczbą czynników. Stwierdzono, że najbardziej zadowalającym rozwiązaniem skali SGK jest 15. pozycyjna i 3 czynnikowa jej wersja: Gotowość do Poświęceń, Determinacja w Działaniu, i Zaangażowanie w cele. W drugim badaniu przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową 15. Pozycyjnej skali SGK przy użyciu SEM. Analiza ścieżkowa dla trójczynnikowego modelu SGK ujawniła jego zadowalające dopasowanie (RMSEA = 0,041). W trzecim i czwartym badaniu przeprowadzono kryterialną analizę trafności skali SGK stosując następujące narzędzia: Wielką Piątkę, skalę skuteczności własnej, bezdecyzyjność w karierze, poczucie kontroli, skalę nadziei, proaktywność oraz przywiązanie do zawodu.

[abstract_en] => [keywords] => otwartość na doświadczenia, gotowość do kariery, dojrzałość do kariery, przejście ze szkoły do pracy [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-konstrukcja-i-walidacja-skali-gotowoci-do-kariery-sgk.pdf [okladka] => psychologia_srodowiska_I_ekologiczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 273-290 )
konstrukcja-i-walidacja-skali-gotowoci-do-kariery-sgk

Konstrukcja I walidacja Skali Gotowości do Kariery (SGK)

okladka
CONSTRUCTION AND VALIDATION OF THE CAREER READINESS SCALE (CRS)

Augustyn Bańka

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.273

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 273-290

Celem badań przedstawionych w artykule jest ocena stopnia gotowości młodzieży do zakończenia kształcenia zawodowego i rozpocząć kariery zawodowej. Chociaż rozwój kariery jest procesem przebiegającym przez całe życie, to jednak okres wczesnej dorosłości to czas szczególnie krytyczny, gdyż wymaga on potwierdzenia słuszności wcześniejszych wyborów kariery i rozpoczęcia nowego życia zawodowego jako nowy okresu rozwoju Ja. Skonstruowana Skala Gotowości do Kariera (SGK) jest miarą dojrzałości zawodowej i gotowości do podejmowania nowych ról przez nieodwracalnie angażowanie się w życie zawodowym. Empiryczna weryfikacja skali SGKprzebiegała w kilku etapach. W pierwszym badaniu (N = 309) przeprowadzono analizę czynnikową. Przetestowano kilka długości wersji skali SGK z różną liczbą czynników. Stwierdzono, że najbardziej zadowalającym rozwiązaniem skali SGK jest 15. pozycyjna i 3 czynnikowa jej wersja: Gotowość do Poświęceń, Determinacja w Działaniu, i Zaangażowanie w cele. W drugim badaniu przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową 15. Pozycyjnej skali SGK przy użyciu SEM. Analiza ścieżkowa dla trójczynnikowego modelu SGK ujawniła jego zadowalające dopasowanie (RMSEA = 0,041). W trzecim i czwartym badaniu przeprowadzono kryterialną analizę trafności skali SGK stosując następujące narzędzia: Wielką Piątkę, skalę skuteczności własnej, bezdecyzyjność w karierze, poczucie kontroli, skalę nadziei, proaktywność oraz przywiązanie do zawodu.

otwartość na doświadczenia, gotowość do kariery, dojrzałość do kariery, przejście ze szkoły do pracy