Array
(
  [id] => 332
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Kształcenie w zakresie podstawowych umiejętności diagnozowania –założenia, cele i sposoby realizacji 
  [title_en] => EDUCATION IN THE BASIC ASSESSMENT SKILLS – ASSUMPTIONS, GOALS AND WAYS OF REALIZATION
  [authors] => Anna Słysz
  [abstract] => 

Artykuł zawiera propozycję zajęć dydaktycznych mających na celu kształtowanie podstawowych umiejętności diagnozowania (rozmowa, obserwacja, techniki testowe, integracja danych diagnostycznych). W tym procesie kształcenia można wyróżnić trzy zasadnicze etapy: 1) przygotowanie studentów do zadania diagnostycznego, 2) etap samodzielnej pracy nad problemem diagnostycznym, 3) ocena efektów kształcenia. Prezentując poszczególne etapy autorka wskazuje, w jaki sposób są realizowane przyjęte założenia dotyczące metodyki nauczania: założenie o refleksyjności uczenia się i nauczania, założenie o skoncentrowaniu na studencie oraz założenie o uczeniu się przez działanie. Realizacja tych założeń pozwala maksymalizować efekty kształcenia.

[abstract_en] =>

The purpose of this article is to present the form of classes focused on basic psychological assessment skills (psychological interview, observation, tests, data integration). Proposed educational process can be divided into three stages: 1) preparing students for their assessment task, 2) individual work: conducting a diagnostic problem, 3) evaluation of educational effects. Describing every stage of the process, the author presents the realization of methodological assumptions: reflective teaching and learning, student-oriented learning and learning in action. Fulfilling these assumptions allows to maximize educational effects.

[keywords] => assessment, education, skills [keywords_en] => assessment, education, skills [file_path] => /files/articles/2012-18-ksztacenie-w-zakresie-podstawowych-umiejtnoci-diagnozowania-zaoenia_-cele-i-sposoby-realizacji-.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1 [strony] => 37-41 )
ksztacenie-w-zakresie-podstawowych-umiejtnoci-diagnozowania-zaoenia_-cele-i-sposoby-realizacji-

Kształcenie w zakresie podstawowych umiejętności diagnozowania –założenia, cele i sposoby realizacji

okladka
EDUCATION IN THE BASIC ASSESSMENT SKILLS – ASSUMPTIONS, GOALS AND WAYS OF REALIZATION

Anna Słysz

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1
Strony: 37-41

Artykuł zawiera propozycję zajęć dydaktycznych mających na celu kształtowanie podstawowych umiejętności diagnozowania (rozmowa, obserwacja, techniki testowe, integracja danych diagnostycznych). W tym procesie kształcenia można wyróżnić trzy zasadnicze etapy: 1) przygotowanie studentów do zadania diagnostycznego, 2) etap samodzielnej pracy nad problemem diagnostycznym, 3) ocena efektów kształcenia. Prezentując poszczególne etapy autorka wskazuje, w jaki sposób są realizowane przyjęte założenia dotyczące metodyki nauczania: założenie o refleksyjności uczenia się i nauczania, założenie o skoncentrowaniu na studencie oraz założenie o uczeniu się przez działanie. Realizacja tych założeń pozwala maksymalizować efekty kształcenia.

assessment, education, skills