Array
(
  [id] => 70
  [date] => 2017-09-28
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.09
  [title] => Mechanika moralności. Dylematy moralne i intuicyjne rozumienie dobra i zła
  [title_en] => MECHANICS OF MORALITY. MORAL DILEMMAS AND INTUITIVE UNDERSTANDING OF RIGHT AND WRONG
  [authors] => Michał Białek
  [abstract] => 

W tym tekście omawiam stan wiedzy związanej z sądami moralnymi, koncentrując się głównie na procesach poznawczych odpowiedzialnych za ich tworzenie. Omawiam kontrowersje wokół najszerzej akceptowanego modelu dwusystemowego Joshuy Greena, wskazując na dokonane w nim uproszczenia. Omawiam kilka przełomowych odkryć w tej domenie ostatnich lat – zastosowanie metody dysocjacji procesu oraz analizy zadań niekonfliktowych, które w efekcie doprowadziły do stworzenia dwóch nowszych modeli sądów moralnych – modelu hybrydowego oraz modelu krótkowzroczności moralnej. Omawiam także podobieństwa i różnice między trzema wspomnianymi modelami, wskazując jednocześnie na jawiące się na horyzoncie nowe kierunki badań.

[abstract_en] =>

The paper presents the state of the art knowledge on to moral judgments, focusing mainly on the cognitive processes responsible for producing them. The author discusses the controversies surrounding the most widely accepted two- system model of Joshua Greene, pointing out the simplifications it involves. A few ground-breaking discoveries in this area from recent years are discussed: the application of the process dissociation method and non-conflicting task analysis, which ultimately led to the development of two newer moral judgment models: the hybrid model and the moral myopia model. Similarities and differences between the three aforementioned models are also discussed, and emerging new research directions are indicated. 

[keywords] => Mechanika moralności, dylemat moralny, dobro, zło, model dwusystemowy Greena, model hybrydowy, model krótkowzroczności moralnej [keywords_en] => morality mechanics, moral dilemma, right, wrong, Greene’s two-system model, hybrid model, Moral Myopia Model [file_path] => /files/articles/2017-23-mechanika-moralnoci.-dylematy-moralne-i-intuicyjne-rozumienie-dobra-i-za.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 9-19 )
mechanika-moralnoci.-dylematy-moralne-i-intuicyjne-rozumienie-dobra-i-za

Mechanika moralności. Dylematy moralne i intuicyjne rozumienie dobra i zła

okladka
MECHANICS OF MORALITY. MORAL DILEMMAS AND INTUITIVE UNDERSTANDING OF RIGHT AND WRONG

Michał Białek

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.09

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 9-19

W tym tekście omawiam stan wiedzy związanej z sądami moralnymi, koncentrując się głównie na procesach poznawczych odpowiedzialnych za ich tworzenie. Omawiam kontrowersje wokół najszerzej akceptowanego modelu dwusystemowego Joshuy Greena, wskazując na dokonane w nim uproszczenia. Omawiam kilka przełomowych odkryć w tej domenie ostatnich lat – zastosowanie metody dysocjacji procesu oraz analizy zadań niekonfliktowych, które w efekcie doprowadziły do stworzenia dwóch nowszych modeli sądów moralnych – modelu hybrydowego oraz modelu krótkowzroczności moralnej. Omawiam także podobieństwa i różnice między trzema wspomnianymi modelami, wskazując jednocześnie na jawiące się na horyzoncie nowe kierunki badań.

Mechanika moralności, dylemat moralny, dobro, zło, model dwusystemowy Greena, model hybrydowy, model krótkowzroczności moralnej