Array
(
  [id] => 83
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.277
  [title] => Miasto w kryzysie. Przypadek Bytomia
  [title_en] => THE CITY IN CRISIS. THE CASE OF BYTOM
  [authors] => Katarzyna Popiołek, Maciej Januszek
  [abstract] => 

W artykule przedstawiony został kryzys miasta Bytomia, wywołany katastrofą budowlaną, jak miała miejsce w 2011 roku. Jej przyczyną był rabunkowy charakter  wydobycia węgla , który już wcześniej doprowadził do  upadku kilku kopalni, czego efektem było zmniejszenie się liczby mieszkańcom o 14%. Bytom jest starym miastem (ma 760 lat, więcej od Krakowa) o dużych tradycjach kulturalnych. Jego społeczność tworzyła się w specyficznych warunkach. Po konferencji w Poczdamie Bytom znalazł się w granicach Polski, ludność niemiecka została wysiedlona, a na jej miejsce przybyli repatrianci ze Lwowa. Ślązacy i Lwowianie szybko znaleźli punkty styczne i udało się im zbudować zintegrowaną społeczność. Katastrofa budowlana, zawalenie się jednej z dzielnic (Karb) zwróciła uwagę na postępującą degradację miasta. Ukazane w artykule opinie mieszkańców pokazują skalę tego zjawiska. Równocześnie bytomianie przejawiają wielkie przywiązanie do miasta, dumę z jego tradycji i zadowolenie z życzliwej atmosfery. Silna społeczność przetrwała trudny czas. Reakcją na zaistniały kryzys było wzmożenie  procesu samoorganizowania się mieszkańców, który doprowadził do usunięcia nieudolnych władz miasta i spontanicznych akcji mających na celu poprawę istniejącego stanu. Obecnie Bytom zdobył fundusze  z UE na proces rewitalizacji. Plany jego wykorzystania budzą wiele kontrowersji. Zaktywizowana społeczność walczy o większe uwłasnowolnienie (empowerment ) w zakresie decyzji dotyczących rozwoju miasta. 

[abstract_en] =>

The paper describes the crisis the town of Bytom has been experiencing, which has been caused by the construction disaster that occurred in 2011. Its cause has been gophering in coal mines, which had already caused the close-down of a few mines that resulted in reduction of the town population by 14%. Bytom is an old town (with 760 years of history, older than Cracow), with substantial cultural heritage and traditions. Its population developed in specific conditions. Following the results of the Potsdam conference Bytom ended up being in Poland and its German population was forcedly expulsed, replaced by repatriates from Lviv. People from Silesia and from Lviv quickly found common grounds and managed to build an integrated community. The construction disaster, being a massive collapse of buildings in one of the districts (Karb), brought to attention the progressing degradation of the town. The opinions of the inhabitants, included in the paper, show the scale of that phenomenon. At the same time, the inhabitants of Bytom demonstrate substantial attachment to their hometown, are proud of its traditions, and satisfied with the friendly atmosphere. The strong community survived the difficult times. The reaction to crisis that emerged was an intensified process of self-organizing, which led to the removal of the inert town authorities, and spontaneous campaigns aiming at correcting the existing state of affairs. Recently, Bytom obtained EU funds for a revitalization process. There is much controversy with regards to the plans for their utilization. The activated community strives for a higher level of empowerment regarding the town’s progress.

[keywords] => Słowa kluczowe: katastrofa, kryzys, społeczność lokalna, degradacja miasta, Bytom [keywords_en] => Key words: disaster, crisis, local community, city degradation, Bytom [file_path] => /files/articles/2016-22-miasto-w-kryzysie.-przypadek-bytomia.pdf [okladka] => psychologia_srodowiska_I_ekologiczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 277-282 )
miasto-w-kryzysie.-przypadek-bytomia

Miasto w kryzysie. Przypadek Bytomia

okladka
THE CITY IN CRISIS. THE CASE OF BYTOM

Katarzyna Popiołek, Maciej Januszek

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.277

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 277-282

W artykule przedstawiony został kryzys miasta Bytomia, wywołany katastrofą budowlaną, jak miała miejsce w 2011 roku. Jej przyczyną był rabunkowy charakter  wydobycia węgla , który już wcześniej doprowadził do  upadku kilku kopalni, czego efektem było zmniejszenie się liczby mieszkańcom o 14%. Bytom jest starym miastem (ma 760 lat, więcej od Krakowa) o dużych tradycjach kulturalnych. Jego społeczność tworzyła się w specyficznych warunkach. Po konferencji w Poczdamie Bytom znalazł się w granicach Polski, ludność niemiecka została wysiedlona, a na jej miejsce przybyli repatrianci ze Lwowa. Ślązacy i Lwowianie szybko znaleźli punkty styczne i udało się im zbudować zintegrowaną społeczność. Katastrofa budowlana, zawalenie się jednej z dzielnic (Karb) zwróciła uwagę na postępującą degradację miasta. Ukazane w artykule opinie mieszkańców pokazują skalę tego zjawiska. Równocześnie bytomianie przejawiają wielkie przywiązanie do miasta, dumę z jego tradycji i zadowolenie z życzliwej atmosfery. Silna społeczność przetrwała trudny czas. Reakcją na zaistniały kryzys było wzmożenie  procesu samoorganizowania się mieszkańców, który doprowadził do usunięcia nieudolnych władz miasta i spontanicznych akcji mających na celu poprawę istniejącego stanu. Obecnie Bytom zdobył fundusze  z UE na proces rewitalizacji. Plany jego wykorzystania budzą wiele kontrowersji. Zaktywizowana społeczność walczy o większe uwłasnowolnienie (empowerment ) w zakresie decyzji dotyczących rozwoju miasta. 

Słowa kluczowe: katastrofa, kryzys, społeczność lokalna, degradacja miasta, Bytom