Array
(
  [id] => 351
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Możliwości i ograniczenia diagnozowania mobbingu w miejscu pracy
  [title_en] => POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF MOBBING DIAGNOSING IN THE WORKPLACE
  [authors] => Katarzyna Durniat
  [abstract] => 

Artykuł poświęcony jest refleksji nad możliwościami oraz ograniczeniami diagnozowania mobbingu w miejscu pracy – na podstawie zrealizowanego niedawno projektu badawczego dla dolnośląskiej organizacji (2010; N=130) oraz wcześniejszych doświadczeń badaczki. Zlecony przez Zarząd organizacji projekt badawczy dotyczący diagnozy zagrożenia mobbingiem zrealizowano pomocą autorskiej, dostosowanej do potrzeb i warunków organizacji metodologii (kwestionariusz SDM autorstwa K. Durniat oraz inne, stosowne metody). Podstawowe pytania i problemy badawcze, dotyczyły: stopnia zagrożenia mobbingiem w organizacji jako całości oraz w oddziałach „L” i „S”, stopnia występowania trzech kategorii zachowań mobbingowych, diagnozy odczuć i poznawczych interpretacji towarzyszących doświadczeniom mobbingowym, profilu potencjalnego mobbera i ofiary mobbingu, typów relacji mobbingowych. Ponadto przeprowadzono badanie atrybucji przyczyn i uwarunkowań mobbingu (po stronie ofiar, prześladowców i organizacji) oraz percepcji konsekwencji doświadczania mobbingu w badanej organizacji.

[abstract_en] =>

This paper considers the possibilities and limitations of diagnosing mobbing in the workplace. The reflection is based on author’s long mobbing research experience as well as it is exemplified by the realization and results of a mobbing research project for two departments of a business organization (2010; N=130) set in the Wrocław surroundings. The project was conducted with the use of the author’s own methodology (mainly: the SDM Questionnaire) adapted to the structure and needs of the organization researched. The main research questions and problems related to the degree of mobbing risk in the organization (as a whole and in its two departments), the occurrence of three mobbing categories, the set of cognitive interpretation and feelings associated with mobbing experiencing, the organizational profile of the mobbed and mobbing victims, the types of mobbing relations. Moreover, the attributions of the causes of mobbing (on the side of the victims, persecutors and organization) along with the employees’ perceptions of mobbing consequences were researched in the study.

[keywords] => mobbing, SDM Questionnaire, mobbing victim, mobber, mobbing consequences [keywords_en] => mobbing, SDM Questionnaire, mobbing victim, mobber, mobbing consequences [file_path] => /files/articles/2012-18-moliwoci-i-ograniczenia-diagnozowania-mobbingu-w-miejscu-pracy.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 221-230 )
moliwoci-i-ograniczenia-diagnozowania-mobbingu-w-miejscu-pracy

Możliwości i ograniczenia diagnozowania mobbingu w miejscu pracy

okladka
POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF MOBBING DIAGNOSING IN THE WORKPLACE

Katarzyna Durniat

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 221-230

Artykuł poświęcony jest refleksji nad możliwościami oraz ograniczeniami diagnozowania mobbingu w miejscu pracy – na podstawie zrealizowanego niedawno projektu badawczego dla dolnośląskiej organizacji (2010; N=130) oraz wcześniejszych doświadczeń badaczki. Zlecony przez Zarząd organizacji projekt badawczy dotyczący diagnozy zagrożenia mobbingiem zrealizowano pomocą autorskiej, dostosowanej do potrzeb i warunków organizacji metodologii (kwestionariusz SDM autorstwa K. Durniat oraz inne, stosowne metody). Podstawowe pytania i problemy badawcze, dotyczyły: stopnia zagrożenia mobbingiem w organizacji jako całości oraz w oddziałach „L” i „S”, stopnia występowania trzech kategorii zachowań mobbingowych, diagnozy odczuć i poznawczych interpretacji towarzyszących doświadczeniom mobbingowym, profilu potencjalnego mobbera i ofiary mobbingu, typów relacji mobbingowych. Ponadto przeprowadzono badanie atrybucji przyczyn i uwarunkowań mobbingu (po stronie ofiar, prześladowców i organizacji) oraz percepcji konsekwencji doświadczania mobbingu w badanej organizacji.

mobbing, SDM Questionnaire, mobbing victim, mobber, mobbing consequences