Array
(
  [id] => 338
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Niebezpieczne zachowanie kierowców z zespołem zaburzeń uwagi i nadaktywnością (ADHD)
  [title_en] => RISK TAKING OF THE DRIVERS WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)
  [authors] => Antoni Wontorczyk
  [abstract] => 

Artykuł zawiera przegląd badań nad zachowaniem kierowców z zespołem zaburzeń uwagi i nadaktywnością (ADHD). W ostatnich dwóch dekadach, w badaniach nad niebezpiecznymi zachowaniami kierowców problem ten nabiera nowego znaczenia. Odkrycia w obszarze neuronauki oraz psychofarmakologii pozwalają bowiem stwierdzić, że w niektórych grupach etnicznych (w szczególności rasy kaukaskiej) syndrom ten może obejmować nawet do 16% populacji ludzi dorosłych. Specyficzna jest również etiologia zachowań osób z ADHD. Ich funkcjonowanie w środowisku społecznym jest pełne ograniczeń i nieadekwatnych zachowań co ostatecznie prowadzi do zaburzonych regulacji. Do takich obszarów społecznej regulacji należy również zaliczyć zachowanie się w ruchu drogowym. Osoby takie okazują się być niebezpieczne dla siebie oraz innych użytkowników dróg w porównywalnym stopniu jak kierowcy prowadzący pojazd pod wpływem niewielkiej ilości alkoholu. W tekście przedstawiono przegląd różnorodnych badań poświęconych temu zagadnieniu w odniesieniu do grupy użytkowników dróg. Obok scharakteryzowania problematyki również zaproponowano matrycę problemów zawiązanych z funkcjonowaniem w ruchu drogowych kierowców z zespołem zaburzeń uwagi i nadaktywnością.

[abstract_en] =>

This article examines the literature on ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) and unintentional driving injury. This kin of literature has emerged over the last decade as part of the burgeoning epidemic of road traffic deaths and injure, which is the main cause of death for young adults. ADHD is a well-researched developmental disorder characterized by deficits in sustained attention or persistence, resistance to distraction, voluntary motor inhibition, and the regulation of activity level relative to same-aged peers. The researchers suggest that the interaction of the nature of the driving context and the secondary task has a significant influence on how drivers with ADHD allocate attention and in-turn on the impact on driving performance. Drivers with ADHD appear particularly susceptible to distraction during periods of low stimulus driving. ADHD may interfere with driving competence, predisposing this drivers with the disorder to impaired driving performance and greater risk for adverse driving outcomes. This paper also explores the impact of secondary tasks on individuals with ADHD, a medical condition known to affect the regulation of attention and the behavioural disorder with a heterogeneous profile of neuropsychological impairment. The neuropsychological heterogeneity play, in part, reflects underlying genetic differences. The studies suggest an attentional phenotype that relates to symptom severity and genetic risk for ADHD, and may have use in predicting stimulant response in ADHD.

[keywords] => niebezpieczne zachowanie, kierowcy z zespołem zaburzeń uwagi i nadaktywności (ADHD), podejmowanie ryzyka. [keywords_en] => risk taking, drivers, attention deficit, ADHD [file_path] => /files/articles/2012-18-niebezpieczne-zachowanie-kierowcw-z-zespoem-zaburze-uwagi-i-nadaktywnoci-adhd.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1 [strony] => 83-94 )
niebezpieczne-zachowanie-kierowcw-z-zespoem-zaburze-uwagi-i-nadaktywnoci-adhd

Niebezpieczne zachowanie kierowców z zespołem zaburzeń uwagi i nadaktywnością (ADHD)

okladka
RISK TAKING OF THE DRIVERS WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)

Antoni Wontorczyk

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1
Strony: 83-94

Artykuł zawiera przegląd badań nad zachowaniem kierowców z zespołem zaburzeń uwagi i nadaktywnością (ADHD). W ostatnich dwóch dekadach, w badaniach nad niebezpiecznymi zachowaniami kierowców problem ten nabiera nowego znaczenia. Odkrycia w obszarze neuronauki oraz psychofarmakologii pozwalają bowiem stwierdzić, że w niektórych grupach etnicznych (w szczególności rasy kaukaskiej) syndrom ten może obejmować nawet do 16% populacji ludzi dorosłych. Specyficzna jest również etiologia zachowań osób z ADHD. Ich funkcjonowanie w środowisku społecznym jest pełne ograniczeń i nieadekwatnych zachowań co ostatecznie prowadzi do zaburzonych regulacji. Do takich obszarów społecznej regulacji należy również zaliczyć zachowanie się w ruchu drogowym. Osoby takie okazują się być niebezpieczne dla siebie oraz innych użytkowników dróg w porównywalnym stopniu jak kierowcy prowadzący pojazd pod wpływem niewielkiej ilości alkoholu. W tekście przedstawiono przegląd różnorodnych badań poświęconych temu zagadnieniu w odniesieniu do grupy użytkowników dróg. Obok scharakteryzowania problematyki również zaproponowano matrycę problemów zawiązanych z funkcjonowaniem w ruchu drogowych kierowców z zespołem zaburzeń uwagi i nadaktywnością.

niebezpieczne zachowanie, kierowcy z zespołem zaburzeń uwagi i nadaktywności (ADHD), podejmowanie ryzyka.