Array
(
  [id] => 84
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.283
  [title] => Nieetyczne zachowanie się rekruterów wobec kandydatów do pracy i jego uwarunkowania
  [title_en] => UNETHICAL BEHAVIOUR OF RECRUITERS TOWARDS JOB APPLICANTS AND ITS DETERMINANTS
  [authors] => Agata Chudzicka-Czupała, Anna Gałka
  [abstract] => 

Celem artykułu jest omówienie wyników badań, poświęconych przejawom nieetycznego zachowania się osób rekrutujących wobec kandydatów do pracy. W literaturze brak jest doniesień na temat badań poświęconych temu zagadnieniu, zarówno rodzajom nieetycznego zachowania się osób rekrutujących, jak i ich psychologicznym czy społecznym uwarunkowaniom. Badania miały charakter eksploracyjny i stanowiły próbę zapełnienia luki istniejącej w badaniach. Próbę badawczą stanowiła grupa osób, zajmujących się zawodowo rekrutacją kandydatów do pracy, zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej, agencjach doradztwa personalnego, a także w działach personalnych innych organizacji. Wyniki pozwalają określić, do jakich rodzajów zachowania nieetycznego, podejmowanego wobec kandydatów do pracy, najczęściej przyznają się osoby rekrutujące kadry i jaka jest ocena ich nasilenia. Analiza wyników dotyczy też związków między wybranymi zmiennymi psychologicznymi, cechami osobowości, w tym empatii, satysfakcji z pracy z oceną skłonności rekruterów do zachowań nieetycznych wobec kandydatów do pracy. Wyniki dowodzą konieczności prowadzenia dalszych badań empirycznych.

[abstract_en] =>

The aim of the article is to discuss the results of studies on different manifestations of unethical behaviour
of recruiters towards job applicants. There are no reports of studies on this issue in the literature, neither on the forms of unethical behaviour of recruiters nor on their psychological and social determinants. The survey was exploratory in its nature and it was an attempt to fill the existing gap in the studies. The research sample was composed of people who recruit job applicants and who work in temporary employment agencies, career counselling agencies and in HR departments of other organizations. The results allow us to define the forms of unethical behaviour against job applicants that recruiters mainly admit to as well as to learn about the level of their intensification. The analysis of the results also applies to relationships between selected psychological variables, personality traits, including empathy, job satisfaction with the evaluation of the propensity for unethical behaviour of recruiters towards candidates. The results indicate the need for further empirical exploration of the topic.

[keywords] => Słowa kluczowe: rekrutacja, zachowanie nieetyczne, empatia, osobowość, zadowolenie z pracy [keywords_en] => Key words: recruitment, unethical behaviour, empathy, personality, job satisfaction [file_path] => /files/articles/2016-22-nieetyczne-zachowanie-si-rekruterw-wobec-kandydatw-do-pracy-i-jego-uwarunkowania.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 283-290 )
nieetyczne-zachowanie-si-rekruterw-wobec-kandydatw-do-pracy-i-jego-uwarunkowania

Nieetyczne zachowanie się rekruterów wobec kandydatów do pracy i jego uwarunkowania

okladka
UNETHICAL BEHAVIOUR OF RECRUITERS TOWARDS JOB APPLICANTS AND ITS DETERMINANTS

Agata Chudzicka-Czupała, Anna Gałka

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.283

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 283-290

Celem artykułu jest omówienie wyników badań, poświęconych przejawom nieetycznego zachowania się osób rekrutujących wobec kandydatów do pracy. W literaturze brak jest doniesień na temat badań poświęconych temu zagadnieniu, zarówno rodzajom nieetycznego zachowania się osób rekrutujących, jak i ich psychologicznym czy społecznym uwarunkowaniom. Badania miały charakter eksploracyjny i stanowiły próbę zapełnienia luki istniejącej w badaniach. Próbę badawczą stanowiła grupa osób, zajmujących się zawodowo rekrutacją kandydatów do pracy, zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej, agencjach doradztwa personalnego, a także w działach personalnych innych organizacji. Wyniki pozwalają określić, do jakich rodzajów zachowania nieetycznego, podejmowanego wobec kandydatów do pracy, najczęściej przyznają się osoby rekrutujące kadry i jaka jest ocena ich nasilenia. Analiza wyników dotyczy też związków między wybranymi zmiennymi psychologicznymi, cechami osobowości, w tym empatii, satysfakcji z pracy z oceną skłonności rekruterów do zachowań nieetycznych wobec kandydatów do pracy. Wyniki dowodzą konieczności prowadzenia dalszych badań empirycznych.

Słowa kluczowe: rekrutacja, zachowanie nieetyczne, empatia, osobowość, zadowolenie z pracy