Array
(
  [id] => 40
  [date] => 2016-08-02
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.1.15
  [title] => O dylematach „metodologia – etyka” we współczesnej psychologii
  [title_en] => ABOUT DILEMMAS ‘METHODOLOGY – ETHICS’ IN CONTEMPORARY PSYCHOLOGY
  [authors] => Zbigniew Spende
  [abstract] => 

Współczesna psychologia przyjęła bardzo wysokie metodologiczne i etyczne standardy prowadzenia badań empirycznych. Ponadto oczekuje się od niej, że będzie udzielać adekwatnej odpowiedzi na obiektywne społeczne zapotrzebowanie na wiedzę praktycznie użyteczną, tzn. mogącą stanowić przesłankę dla formułowania efektywnych dyrektyw praktycznego działania (czyli realizować podstawową funkcję poznania naukowego). Rodzi to problem możliwości i warunków równoczesnego spełnienia wszystkich tych wymagań, gdyż implikacje niektórych standardów wydają się wzajemnie wykluczać. Co więcej, niektóre standardy nie wydają się raczej faktycznie osiągalne. Artykuł przedstawia różne aspekty tego problemu, m.in. w teoriopoznawczej perspektywie epistemologii historycznej, a także krytyczną analizę niektórych proponowanych jego rozwiązań. Krytyce poddane zostaje zwłaszcza stanowisko zajmowane przez Roberta Rosenthala (1994), ze względu na istotne wątpliwości natury formalnej, jakie ono budzi. Podniesiona zostaje także kwestia konsekwencji rozbieżności pomiędzy różnymi standardami oraz ich faktycznego nierespektowania w badaniach dla edukacji psychologów, zwłaszcza w aspekcie kształtowania i rozwijania ich świadomości metodologicznej i świadomości etycznej.

[abstract_en] => [keywords] => psychologia, standardy metodologiczne, zasady etyczne, dylematy metodologiczno-etyczne [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2016-22-o-dylematach-__metodologia-etyka"-we-wspczesnej-psychologii.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1 [strony] => 15-26 )
o-dylematach-__metodologia-etyka"-we-wspczesnej-psychologii

O dylematach „metodologia – etyka” we współczesnej psychologii

okladka
ABOUT DILEMMAS ‘METHODOLOGY – ETHICS’ IN CONTEMPORARY PSYCHOLOGY

Zbigniew Spende

DOI:10.14691/CPPJ.22.1.15

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1
Strony: 15-26

Współczesna psychologia przyjęła bardzo wysokie metodologiczne i etyczne standardy prowadzenia badań empirycznych. Ponadto oczekuje się od niej, że będzie udzielać adekwatnej odpowiedzi na obiektywne społeczne zapotrzebowanie na wiedzę praktycznie użyteczną, tzn. mogącą stanowić przesłankę dla formułowania efektywnych dyrektyw praktycznego działania (czyli realizować podstawową funkcję poznania naukowego). Rodzi to problem możliwości i warunków równoczesnego spełnienia wszystkich tych wymagań, gdyż implikacje niektórych standardów wydają się wzajemnie wykluczać. Co więcej, niektóre standardy nie wydają się raczej faktycznie osiągalne. Artykuł przedstawia różne aspekty tego problemu, m.in. w teoriopoznawczej perspektywie epistemologii historycznej, a także krytyczną analizę niektórych proponowanych jego rozwiązań. Krytyce poddane zostaje zwłaszcza stanowisko zajmowane przez Roberta Rosenthala (1994), ze względu na istotne wątpliwości natury formalnej, jakie ono budzi. Podniesiona zostaje także kwestia konsekwencji rozbieżności pomiędzy różnymi standardami oraz ich faktycznego nierespektowania w badaniach dla edukacji psychologów, zwłaszcza w aspekcie kształtowania i rozwijania ich świadomości metodologicznej i świadomości etycznej.

psychologia, standardy metodologiczne, zasady etyczne, dylematy metodologiczno-etyczne