Array
(
  [id] => 408
  [date] => 2019-03-13
  [doi] => 10.14691/CPPJ.20.1.55
  [title] => O pewnych kontrowersjachi nieporozumieniach wokół „teorii psychologicznej” i „psychologii teoretycznej”
  [title_en] => ABOUT SOME CONTROVERSIES AND MISUNDERSTANDINGS REFERRED TO ‘PSYCHOLOGICAL THEORY’ AND ‘THEORETICAL PSYCHOLOGY’
  [authors] => Zbigniew Spendel
  [abstract] => 

Pojęcia „teorii psychologicznej” oraz „psychologii teoretycznej” bywają różnie rozumiane, nadinterpretowane i nadużywane. Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie argumentacji za ujmowaniem psychologii teoretycznej raczej jako subdyscypliny metodologii badań psychologicznych, niż jako subdyscypliny psychologii. Neutralne teoretyzowanie praktykowane w opozycji do badań empirycznych i formułowanie czysto spekulatywnych teorii może bowiem okazać się ślepym zaułkiem dla psychologii teoretycznej. W artykule przedstawione zostają również dotychczasowe dzieje psychologii teoretycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć takich psychologów, jak J. R. Royce, K. B. Madsen, M. E. Hyland, B. D. Slife i R. N. Williams, A. Kukla, S. Bem i H. Looren de Jong. Zaproponowana zostaje również pewna idea sprecyzowania znaczenia takich terminów, jak „teoria”, „teoretyczny” i „bycie teorią”. 

[abstract_en] =>

Concepts of ‘psychological theory’ and ‘theoretical psychology’ are understood in different manners and often overinterpreted and misused. The main aim of this article is to present some argumentation for recognition of theoretical psychology as a subdiscipline of psychological methodology rather than as a branch of psychology as such. Since neutral theorizing conducted in opposition to empirical research, producing purely speculative theories can be a dead end for theoretical psychology. The history of theoretical psychology also is presented in this article, especially contributions such psychologists like J.R Royce, K.B. Madsen, M.E. Hyland, B.D. Slife & R.N. Williams, A. Kukla, S. Bem & H. Looren de Jong are discussed. Some ideas of specifying the meaning of terms ‘theory’, ‘theoretical’, and ‘theoryhood’ are proposed as well.

[keywords] => scientific theory, psychological theory, theoretical psychology [keywords_en] => scientific theory, psychological theory, theoretical psychology [file_path] => /files/articles/2014-20-o-pewnych-kontrowersjachi-nieporozumieniach-wok-__teorii-psychologicznej"-i-__psychologii-teoretycznej".pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1 [strony] => 55-64 )
o-pewnych-kontrowersjachi-nieporozumieniach-wok-__teorii-psychologicznej"-i-__psychologii-teoretycznej"

O pewnych kontrowersjachi nieporozumieniach wokół „teorii psychologicznej” i „psychologii teoretycznej”

okladka
ABOUT SOME CONTROVERSIES AND MISUNDERSTANDINGS REFERRED TO ‘PSYCHOLOGICAL THEORY’ AND ‘THEORETICAL PSYCHOLOGY’

Zbigniew Spendel

DOI:10.14691/CPPJ.20.1.55

Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1
Strony: 55-64

Pojęcia „teorii psychologicznej” oraz „psychologii teoretycznej” bywają różnie rozumiane, nadinterpretowane i nadużywane. Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie argumentacji za ujmowaniem psychologii teoretycznej raczej jako subdyscypliny metodologii badań psychologicznych, niż jako subdyscypliny psychologii. Neutralne teoretyzowanie praktykowane w opozycji do badań empirycznych i formułowanie czysto spekulatywnych teorii może bowiem okazać się ślepym zaułkiem dla psychologii teoretycznej. W artykule przedstawione zostają również dotychczasowe dzieje psychologii teoretycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć takich psychologów, jak J. R. Royce, K. B. Madsen, M. E. Hyland, B. D. Slife i R. N. Williams, A. Kukla, S. Bem i H. Looren de Jong. Zaproponowana zostaje również pewna idea sprecyzowania znaczenia takich terminów, jak „teoria”, „teoretyczny” i „bycie teorią”. 

scientific theory, psychological theory, theoretical psychology