Array
(
  [id] => 402
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.375
  [title] => Odporność psychiczna: jej struktura i konstrukcja Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SSP)
  [title_en] => MENTAL RESILIENCE: ITS STRUCTURE AND THE CONSTRUCTION OF THE SCALE OF PSYCHOIMMUNOLOGICAL STRUCTURE (SPS)
  [authors] => Adam Biela, Jacek Śliwak, Rafał P. Bartczuk, Jerzy Szymołon, Michał P. Wiechetek, Beata Zarzycka, Marián Špajdel
  [abstract] => 

Niniejszy artykuł opisuje założenia teoretyczne i konstrukcję narzędzia służącego do pomiaru struktury systemu psychoimmunologicznego. Przedstawiono konstrukty teoretyczne związane z systemem odporności psychicznej, następnie zintegrowano je w model teoretyczny i zoperacjonalizowano w postaci wersji pilotażowej Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SSP). Wersją tą przebadano 375 osób dorosłych. Analiza głównych składowych wykazała, że SSP ma strukturę sześciowymiarową, zasadniczo zgodną z zakładanym modelem. Na podstawie uzyskanych wyników skonstruowano eksperymentalną wersję SSP i stwierdzono jej dobre własności psychometryczne. 

[abstract_en] =>

The paper describes the theoretical background and the development of a psychometric tool designed to measure the structure of the psychoimmunological system. Theoretical terms related to the psychoimmunological system were discussed, integrated into the theoretical model and operationalized as a pilot version of the Scale of Psychoimmunological Structure (SPS). 375 adults participated in the research. The Principal Component Analysis revealed that the SPS has six components and the theoretical model was generally confirmed. On the basis of the results of the study the experimental version of SPS was constructed and it’s preliminary psychometric characteristic was found as satisfactory.

[keywords] => odporność psychiczna, psychoimmunologia, skala struktury psychoimmunologicznej [keywords_en] => mental resilience, psychoimmunology, scale of psychoimmunological structure [file_path] => /files/articles/2013-19-odporno-psychiczna_-jej-struktura-i-konstrukcja-skali-struktury-psychoimmunologicznej-ssp.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 375-389 )
odporno-psychiczna_-jej-struktura-i-konstrukcja-skali-struktury-psychoimmunologicznej-ssp

Odporność psychiczna: jej struktura i konstrukcja Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SSP)

okladka
MENTAL RESILIENCE: ITS STRUCTURE AND THE CONSTRUCTION OF THE SCALE OF PSYCHOIMMUNOLOGICAL STRUCTURE (SPS)

Adam Biela, Jacek Śliwak, Rafał P. Bartczuk, Jerzy Szymołon, Michał P. Wiechetek, Beata Zarzycka, Marián Špajdel

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.375

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 375-389

Niniejszy artykuł opisuje założenia teoretyczne i konstrukcję narzędzia służącego do pomiaru struktury systemu psychoimmunologicznego. Przedstawiono konstrukty teoretyczne związane z systemem odporności psychicznej, następnie zintegrowano je w model teoretyczny i zoperacjonalizowano w postaci wersji pilotażowej Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SSP). Wersją tą przebadano 375 osób dorosłych. Analiza głównych składowych wykazała, że SSP ma strukturę sześciowymiarową, zasadniczo zgodną z zakładanym modelem. Na podstawie uzyskanych wyników skonstruowano eksperymentalną wersję SSP i stwierdzono jej dobre własności psychometryczne. 

odporność psychiczna, psychoimmunologia, skala struktury psychoimmunologicznej