Array
(
  [id] => 369
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Organizacja osobowości i jej pomiar– polska adaptacja kwestionariusza IPOKernberga i współpracowników
  [title_en] => PERSONALITY ORGANIZATION AND ITS MEASUREMENT – POLISH ADAPTATIONOF IPO BY KERNBERG AND COLLEAGUES
  [authors] => Agnieszka Izdebska, Beata Pastwa-Wojciechowska
  [abstract] => 

 

W ramach ujęć należących do paradygmatu psychoanalitycznego ważne miejsce zajmuje zagadnienie struktury osobowości oraz narzędzi jej badania. Artykuł przedstawia konceptualizację struktury osobowości zaproponowaną przez Kernberga, a także opartą na tym modelu metodę diagnostyczną – Inwentarz Organizacji Osobowości. Zaprezentowana została konstrukcja narzędzia oraz wyniki badań (N=575) przeprowadzonych w ramach polskiej adaptacji jego amerykańskiej wersji (Clarkin, Foelsch, Kernberg, 2001). Właściwości psychometryczne zarówno wersji oryginalnej jak i polskiej adaptacji są zadowalające.

[abstract_en] =>

The structure of personality and tools for its assessment constitute an important issue within the theories that belong to the psychoanalytic paradigm. The article presents the conceptualisation of the structure of personality introduced by Kernberg, as well as a diagnostic method based on this model – the Inventory of Personality Organization. The construction of the inventory and the results of the research (N=575) conducted in Polish adaptation of its American version (Clarkin, Foelsch, Kernberg

[keywords] => personality organization, personality assessment, personality structure, inventory of personality organization [keywords_en] => personality organization, personality assessment, personality structure, inventory of personality organization [file_path] => /files/articles/2013-19-organizacja-osobowoci-i-jej-pomiar-polska-adaptacja-kwestionariusza-ipokernberga-i-wsppracownikw.pdf [okladka] => psychologia_osobowosci.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 17-27 )
organizacja-osobowoci-i-jej-pomiar-polska-adaptacja-kwestionariusza-ipokernberga-i-wsppracownikw

Organizacja osobowości i jej pomiar– polska adaptacja kwestionariusza IPOKernberga i współpracowników

okladka
PERSONALITY ORGANIZATION AND ITS MEASUREMENT – POLISH ADAPTATIONOF IPO BY KERNBERG AND COLLEAGUES

Agnieszka Izdebska, Beata Pastwa-Wojciechowska

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 17-27

 

W ramach ujęć należących do paradygmatu psychoanalitycznego ważne miejsce zajmuje zagadnienie struktury osobowości oraz narzędzi jej badania. Artykuł przedstawia konceptualizację struktury osobowości zaproponowaną przez Kernberga, a także opartą na tym modelu metodę diagnostyczną – Inwentarz Organizacji Osobowości. Zaprezentowana została konstrukcja narzędzia oraz wyniki badań (N=575) przeprowadzonych w ramach polskiej adaptacji jego amerykańskiej wersji (Clarkin, Foelsch, Kernberg, 2001). Właściwości psychometryczne zarówno wersji oryginalnej jak i polskiej adaptacji są zadowalające.

personality organization, personality assessment, personality structure, inventory of personality organization