Array
(
  [id] => 74
  [date] => 2017-09-28
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.195
  [title] => Osobowościowe wyznaczniki obywatelskich zachowań organizacyjnych – przegląd badań
  [title_en] => THE LINK BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND ORGANIZATIONAL CITIZENHIP BEHAVIOURS. THE RESEARCH REVIEW
  [authors] => Łukasz Baka
  [abstract] => 

Obywatelskie zachowania organizacyjne wskazywane są jako kluczowy czynnik odpowiedzialny za wydajność pracowników. Wyznacznikami tych zachowań są zarówno cechy środowiska pracy (np.: zasoby w pracy), jak również czynniki indywidualne – postawy wobec pracy oraz cechy osobowości. Tekst ma na celu zaprezentowanie przeglądu badań nad zależnościami między cechami osobowości a obywatelskimi zachowaniami organizacyjnymi. We wstępie przedstawione zostały główne koncepcje oraz typologie tych zachowań. W dalszej części tekstu zaprezentowano wyniki badań – zarówno pojedynczych, jak również opartych na meta-analizach – dotyczących roli dyspozycji psychicznych w rozwoju obywatelskich zachowań organizacyjnych. Rezultaty dotychczasowych badań wskazują, że z zachowaniami obywatelskimi dodatnio wiążą się dwie cechy Wielkiej Piątki (sumienność i ugodowość), pozytywna afektywność, wewnętrzne umiejscowienie źródła kontroli, kolektywizm oraz orientacja prospołeczna, negatywnie zaś neurotyzm i negatywna afektywność. Całość kończy dyskusja, a także charakterystyka ograniczeń dotyczących badań nad obywatelskimi zachowaniami organizacyjnymi.

[abstract_en] =>

Organizational Citizenship Behaviors (OCB) are pointed out as the key factors involved in job performance. Both some characteristics of work environment (e.g.: job resources) and individual factors, including work attitudes and personality traits, are the determinants of OCB. The aim of the article was to present the research review on the link between personality traits and OCB. In the introduction, both the main concepts and the typologies of OCB were discussed. Next, the result of empirical investigations and the meta-analyses studies on the traits personality – OCB link were presented. The findings of the studies indicate that OCB is positively related to agreeableness, conscientiousness, positive affectivity, internal locus of control, collectivism and prosocial orientation. Neuroticism, in turn is negatively connected with OCB. The article ends with a discussion and limitations related to future research on relationships between personality traits and OCB.

[keywords] => obywatelskie zachowania organizacyjne, cechy osobowości, zarządzanie zasobami ludzkimi [keywords_en] => organizational citizenship behavior, personality traits, human resources management [file_path] => /files/articles/2016-22-osobowociowe-wyznaczniki-obywatelskich-zachowa-organizacyjnych-przegld-bada.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 195-204 )
osobowociowe-wyznaczniki-obywatelskich-zachowa-organizacyjnych-przegld-bada

Osobowościowe wyznaczniki obywatelskich zachowań organizacyjnych – przegląd badań

okladka
THE LINK BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND ORGANIZATIONAL CITIZENHIP BEHAVIOURS. THE RESEARCH REVIEW

Łukasz Baka

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.195

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 195-204

Obywatelskie zachowania organizacyjne wskazywane są jako kluczowy czynnik odpowiedzialny za wydajność pracowników. Wyznacznikami tych zachowań są zarówno cechy środowiska pracy (np.: zasoby w pracy), jak również czynniki indywidualne – postawy wobec pracy oraz cechy osobowości. Tekst ma na celu zaprezentowanie przeglądu badań nad zależnościami między cechami osobowości a obywatelskimi zachowaniami organizacyjnymi. We wstępie przedstawione zostały główne koncepcje oraz typologie tych zachowań. W dalszej części tekstu zaprezentowano wyniki badań – zarówno pojedynczych, jak również opartych na meta-analizach – dotyczących roli dyspozycji psychicznych w rozwoju obywatelskich zachowań organizacyjnych. Rezultaty dotychczasowych badań wskazują, że z zachowaniami obywatelskimi dodatnio wiążą się dwie cechy Wielkiej Piątki (sumienność i ugodowość), pozytywna afektywność, wewnętrzne umiejscowienie źródła kontroli, kolektywizm oraz orientacja prospołeczna, negatywnie zaś neurotyzm i negatywna afektywność. Całość kończy dyskusja, a także charakterystyka ograniczeń dotyczących badań nad obywatelskimi zachowaniami organizacyjnymi.

obywatelskie zachowania organizacyjne, cechy osobowości, zarządzanie zasobami ludzkimi