Array
(
  [id] => 31
  [date] => 2016-03-23
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.127
  [title] => Choroba Parkinsona. Wybrane aspekty systemu fenomenologicznej psychopatologii Eugene’a Minkowskiego
  [title_en] => Parkinson’s disease. Selected aspects of movement as a side note to Eugene Minkowski’s works.
  [authors] => Piotr Szałek
  [abstract] => 

Fenomenologiczna psychopatologia jest jednym z najbardziej interesujących trendów we współczesnej psychologii. Jej wpływ jest szczególnie ważne w formułowaniu koncepcji psychologicznych. Psychiatryczne przypadki nozologii zostały opisane za pomocą tych pojęć. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego nurtu był Eugeniusz Minkowski. Artykuł jest próbą zastosowania jego pojęć do opisu choroby neurologicznej (choroby Parkinsona).

[abstract_en] =>

Phenomenological psychopathology is one of the most interesting trends in contemporary psychology. Its influence is especially important in formulating psychological concepts. Psychiatric nosology cases were described with the help of these concepts. One of the most prominent representatives of this trend was Eugene Minkowski. The article is an attempt to apply his concepts to a description of a neurological disease (Parkinson ’s disease). 

[keywords] => fenomenologia, psychopatologia, choroba Parkinsona [keywords_en] => phenomenology, psychopathology, movement, Parkinson’s disease [file_path] => /files/articles/2015-21-choroba-parkinsona.-wybrane-aspekty-systemu-fenomenologicznej-psychopatologii-eugenea-minkowskiego.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 127-139 )
parkinsons-disease.-selected-aspects-of-movement-as-a-side-note-to-eugene-minkowskis-works.

Choroba Parkinsona. Wybrane aspekty systemu fenomenologicznej psychopatologii Eugene’a Minkowskiego

okladka
Parkinson’s disease. Selected aspects of movement as a side note to Eugene Minkowski’s works.

Piotr Szałek

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.127

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 127-139

Fenomenologiczna psychopatologia jest jednym z najbardziej interesujących trendów we współczesnej psychologii. Jej wpływ jest szczególnie ważne w formułowaniu koncepcji psychologicznych. Psychiatryczne przypadki nozologii zostały opisane za pomocą tych pojęć. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego nurtu był Eugeniusz Minkowski. Artykuł jest próbą zastosowania jego pojęć do opisu choroby neurologicznej (choroby Parkinsona).

fenomenologia, psychopatologia, choroba Parkinsona