Array
(
  [id] => 344
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Płeć psychologiczna, obraz ciała i poczucie samotności kobiet po otrzymaniu rozpoznania zespołu Turnera
  [title_en] => 
  [authors] => Zofia Dołęga, Anna Turek, Wacław Jeż, Tomasz Irzyniec
  [abstract] => 

Praca analizuje rolę czasu i sposobu poinformowania o diagnozie medycznej jako czynników dobrostanu psychologicznego oraz obrazu własnego ciała jako względnie trwałej emocjonalno-poznawczej struktury osobowości pacjentek z zespołem Turnera. Porównano kobiety (N=30), które diagnozę medyczną poznały w dzieciństwie z tymi, które poznały ją dopiero w okresie adolescencji. Okazało się, że wcześniejsze przekazanie diagnozy, a więc stopniowy przekaz informacji jest bardziej korzystny dla bieżącego dobrostanu pacjentek niż opóźnienie w przekazie informacji diagnostycznych. Wcześniej informowane pacjentki uzyskały także bardzie pozytywny obraz własnego ciała i niższe poczucie samotności. Czynnikiem modyfikującym te związki okazała się płeć psychologiczna, w szczególności androgynia charakterystyczna dla jednej trzeciej badanych kobiet. 

[abstract_en] =>

The paper examines the role of time and how to advise of medical diagnoses in reference to psychological well-being and body image as a relatively intact emotional and cognitive structure of personality of patients with Turner’s syndrome. There women (N=30), which not been diagnosed in their childhood and those diagnosed in the period of adolescence. Proved that the prior transfer of diagnosis, a gradual transfer of information is more favorable to the current animal welfare more patients than the delay in the transmission of diagnostic information. Previously informed patients also have more positive image of the body and the lower sense of loneliness. The factor modifying these compounds was gender, in particular an androgynous characteristic of one-third of the surveyed women.

[keywords] => płeć psychologiczna, obraz ciała, poczucie samotności, zespół Turnera [keywords_en] => gender, body image, loneliness, Turner Syndrome [file_path] => /files/articles/2012-18-pe-psychologiczna_-obraz-ciaa-i-poczucie-samotnoci-kobiet-po-otrzymaniu-rozpoznania-zespou-turnera.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1 [strony] => 143-153 )
pe-psychologiczna_-obraz-ciaa-i-poczucie-samotnoci-kobiet-po-otrzymaniu-rozpoznania-zespou-turnera

Płeć psychologiczna, obraz ciała i poczucie samotności kobiet po otrzymaniu rozpoznania zespołu Turnera

okladka


Zofia Dołęga, Anna Turek, Wacław Jeż, Tomasz Irzyniec

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1
Strony: 143-153

Praca analizuje rolę czasu i sposobu poinformowania o diagnozie medycznej jako czynników dobrostanu psychologicznego oraz obrazu własnego ciała jako względnie trwałej emocjonalno-poznawczej struktury osobowości pacjentek z zespołem Turnera. Porównano kobiety (N=30), które diagnozę medyczną poznały w dzieciństwie z tymi, które poznały ją dopiero w okresie adolescencji. Okazało się, że wcześniejsze przekazanie diagnozy, a więc stopniowy przekaz informacji jest bardziej korzystny dla bieżącego dobrostanu pacjentek niż opóźnienie w przekazie informacji diagnostycznych. Wcześniej informowane pacjentki uzyskały także bardzie pozytywny obraz własnego ciała i niższe poczucie samotności. Czynnikiem modyfikującym te związki okazała się płeć psychologiczna, w szczególności androgynia charakterystyczna dla jednej trzeciej badanych kobiet. 

płeć psychologiczna, obraz ciała, poczucie samotności, zespół Turnera