Array
(
  [id] => 341
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Pięcioczynnikowy model osobowości a profile psychopatii w grupie nieprzestępczej
  [title_en] => THE FIVE-FACTOR MODEL OF PERSONALITY AND PROFILES OF PSYCHOPATHYIN A NON CRIMINAL SAMPLE
  [authors] => Jarosław Groth, Lidia Cierpiałkowska
  [abstract] => 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pilotażowych nad związkami czynnikowej struktury psychopatii z wymiarami pięcioczynnikowego modelu osobowości. Przeprowadzone badanie ma charakter wstępny i eksploracyjny, stanowi przyczynek do prac nad polską adaptacją kwestionariusza the Psychopatic Personality Inventory – Revised. Badanie wpisuje się w nurt, zgodnie z którym możliwe jest opisanie i rozumienie psychopatii w kategoriach cech składających się na modele osobowości. Artykuł odwołuje się do dwóch podejść, pozwalających na zestawienie rezultatów badań empirycznych, wyznaczonych przez dwie procedury identyfikacji podstawowych profili osobowości psychopatycznej w kategoriach modelu pięcioczynnikowego. Pierwsza polega na szacowaniu związków przez ekspertów, druga na translacji prototypowej psychopatii zdefiniowanej wynikami kwestionariusza PCL-R Hare’a na język modelu pięcioczynnikowego. Celem badania było stwierdzenie: 1) jakie występują związki między nasileniem psychopatii, szacowanej inwentarzem PPI-R, a profilem pięciu czynników i składników czynników NEO-PI-R oraz 2) jakie występują podobieństwa między uzyskanymi profilami osobowości a wynikami translacji cech psychopaty zgodnie z PCL-R oraz wynikami ocen ekspertów. 

[abstract_en] =>

The purpose of this paper is to present the results of the pilot research on associations of the factor structure of psychopathy and the dimensions of the five-factor model of personality (FFM). The presented findings are ofa preliminary and exploratory nature. They provide a contribution to Polish adaptation of the Psychopathic Personality Inventory –Revised (2005). The presented study belongs to the research stream claiming that psychopathy can be described and understood in terms of personality traits from some models of personality. The paper refers to two approaches that allow to compare the results of empirical studies, which are composed of attempts to identify basic personality profiles for psychopathy in terms of the five-factor model. The first one is the assessment of these relationships by experts, the second one – the translation of prototypical psychopathy, as measured by the Hare Psychopathic Checklist -Revised, into the language of the five-factor model. The aim of the research was: 1) to investigate the relations between the intensity of psychopathy and the configuration of traits of psychopathy, according to PPI-R, and the profile of factors and dimensions of the five-factor model of personality, as measured by the NEO-Personality Inventory-Revised; 2) to investigate similarities between the profiles of personality and the results of translation of psychopathic traits and of the results of expert description. 85 non-criminals with higher or high school education, 20–55 aged, 69.4% man and 30.6% women, were examined.

[keywords] => : profile psychopatii na podstawie szacowania ekspertów i translacji prototypowej psychopatii, pięcioczynnikowy model osobowości [keywords_en] => Big Five, psychopathy, criminal sample [file_path] => /files/articles/2012-18-picioczynnikowy-model-osobowoci-a-profile-psychopatii-w-grupie-nieprzestpczej.pdf [okladka] => psychologia_osobowosci.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1 [strony] => 107-118 )
picioczynnikowy-model-osobowoci-a-profile-psychopatii-w-grupie-nieprzestpczej

Pięcioczynnikowy model osobowości a profile psychopatii w grupie nieprzestępczej

okladka
THE FIVE-FACTOR MODEL OF PERSONALITY AND PROFILES OF PSYCHOPATHYIN A NON CRIMINAL SAMPLE

Jarosław Groth, Lidia Cierpiałkowska

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1
Strony: 107-118

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pilotażowych nad związkami czynnikowej struktury psychopatii z wymiarami pięcioczynnikowego modelu osobowości. Przeprowadzone badanie ma charakter wstępny i eksploracyjny, stanowi przyczynek do prac nad polską adaptacją kwestionariusza the Psychopatic Personality Inventory – Revised. Badanie wpisuje się w nurt, zgodnie z którym możliwe jest opisanie i rozumienie psychopatii w kategoriach cech składających się na modele osobowości. Artykuł odwołuje się do dwóch podejść, pozwalających na zestawienie rezultatów badań empirycznych, wyznaczonych przez dwie procedury identyfikacji podstawowych profili osobowości psychopatycznej w kategoriach modelu pięcioczynnikowego. Pierwsza polega na szacowaniu związków przez ekspertów, druga na translacji prototypowej psychopatii zdefiniowanej wynikami kwestionariusza PCL-R Hare’a na język modelu pięcioczynnikowego. Celem badania było stwierdzenie: 1) jakie występują związki między nasileniem psychopatii, szacowanej inwentarzem PPI-R, a profilem pięciu czynników i składników czynników NEO-PI-R oraz 2) jakie występują podobieństwa między uzyskanymi profilami osobowości a wynikami translacji cech psychopaty zgodnie z PCL-R oraz wynikami ocen ekspertów. 

: profile psychopatii na podstawie szacowania ekspertów i translacji prototypowej psychopatii, pięcioczynnikowy model osobowości